powiększ tekst A A A

czwartek 27.09.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie zatrudnienia niani dla dzieci w wieku do lat 3!

Informujemy, iż od dnia 25 września 2018r. do 8 października 2018 do godz. 16:00. przyjmowane będa wnioski do projektu "Małopolska Niania 2.0".

Rodzice zainteresowani uzyskaniem dofiannsowania do kosztów zatrudnienia niani mogą składać wnioski:

  • za pomocą poczty elektronicznej (przesłanie podpisanego skanu wypełnionego wniosku oraz załączników na adres mailowy: niania@rops.krakow.pl
  • za pomocą poczty tradycyjnej  na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, il. Piastowa 32, 30-070 Kraków (decyzduje data i godzina wpływu do RPS)
  • osobiście - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

 

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru można uzyskać w Punkcie informacyjnym projektu "Małopolska Niania 2.0" w siedzibie ROPS w Krakowie lub pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 12 4220636 wew. 23. Zapraszamy równiez do odwiedzenia strony internetowej www.rops.krakow.pl - zakładka "Małoposlka Niania 2.0" gdzie zostały zamieszczone dokumenty rekrutacyjne.

 

Trzciana, dnia 27.09.2018r.

Wprowadzenie: M.R.

_________________________________________________________________________________________________________

 

       Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

       Z dofinansowania kosztów zatrudnienia niani mogą skorzystać rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, przy czym szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

Wsparcie będzie można otrzymać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Przewiduje się, że w trzyletnim okresie realizacji projektu (projekt potrwa do 2021 r.) ze wsparcia skorzysta 650 rodziców.

Wniosek o przyznanie wsparcia w ramach projektu wraz z pozostałą dokumentacją zostaną zamieszczone na stronie ROPS w Krakowie w dniu ogłoszenia naboru.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie informacyjnym projektu „Małopolska Niania" w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, lub pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 w. 23.

Zapraszamy także do bieżącego śledzenia strony internetowej www.rops.krakow.pl, gdzie w zakładce "Małopolska Niania 2.0" będą zamieszczane aktualne informacje dotyczące projektu oraz do dołączenia do grupy "Małopolska Niania 2.0" na facebook-u.

 

Materiał przesłany: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Trzciana, dnia 20.09.2018r.

Wprowadzenie: M.R.

Foto relacja: