powiększ tekst A A A

środa 10.10.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Rozpoczęcie konsultacji z organizacjami pozarządowymi!

       Wójt Gminy Trzciana informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".
W konsultacji mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.).
Propozycje zmian i uwag do projektu programu można zgłaszać na załączonym formularzu w formie pisemnej i złożyć na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Trzciana pok.nr 1 w godz. pracy urzędu.
Termin konsultacji ustala się od 10-10-2018r. do 12-10-2018r.

Pliki do pobrania:

Projekt Uchwały

Formularz zgłaszania opinii

 

Trzciana, dnia 10.10.2018r

Wprowadzenie: M.R.