powiększ tekst A A A

środa 12.12.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ODEBRANO NOWE INSTALACJE GRZEWCZE W ŚWIETLICACH NASZEJ GMINY

W dniu wczorajszym, tj. 11.12.2018r. odbył się odbiór wymienionych instalacji grzewczych w świetlicach Gminy Trzciana. Nowe kotły grzewcze i nagrzewnice zainstalowano w Świetlicach Filialnych w Kamionnej, Leszczynie, Łąkcie Dolnej i w Ujeździe. W gminnej świetlicy w Trzcianie prace ograniczyły się do wstawienia przewodu spalinowego i wymiany drzwi wewnętrznych. Łączna wartość wykonanych modernizacji to 120.000,00 zł.

Roboty zostały zrealizowane dzięki pozyskanej w czerwcu 2018r. dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przypominamy, że wniosek pn. „Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej świetlic w Gminie Trzciana poprzez prace modernizacyjno-budowlane i zakup urządzeń" obejmował:

I. Prace modernizacyjno-budowlane oraz wymianę instalacji grzewczych w świetlicach (są to prace odebrane w dniu wczorajszym).

II. Wyposażenie świetlic w sprzęt elektroniczny, m.in. zestawy multimedialne, rejestratory cyfrowe, głośniki, combo, kolumny głośnikowe itp. oraz wykonanie zabudowy meblowej do Świetlicy Gminnej w Trzcianie.

Łączna kwota uzyskana na realizację projektu wynosiła 210 tys. zł, w tym 133.000 zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych wartość prac modernizacyjno-budowlanych oraz wymiana instalacji grzewczych została ostatecznie wykonana za kwotę 120.000,00 zł. Wartość sprzętu multimedialnego zakupionego do świetlic wyniosła 57.294,00 zł, zaś wykonanie zabudowy meblowej w Świetlicy Gminnej w Trzcianie to koszt 12.300,00 zł.
Łącznie prace zrealizowane w świetlicach oraz nowy sprzęt stanowiły sumę 189.594,00 zł.

Niezmiernie cieszy fakt, że projekt został zrealizowany pomyślnie, a świetlice zyskały nowe systemy grzewcze oraz dysponują sprzętem elektronicznym na miarę XXI wieku. Z pewnością zakupione urządzenia dają możliwość rozwoju oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach naszej gminy.

wprowadzający: A.B.