powiększ tekst A A A

czwartek 13.12.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO NOWYCH, ODEBRANYCH ODCINKÓW WODOCIĄGU I KANALIZACJI W TRZCIANIE I W LESZCZYNIE

Z końcem listopada 2018r. komisja odbiorowa odebrała nowo powstałe odcinki sieci wodociągowej w Trzcianie i w Leszczynie.

Zakończono ostatecznie część 1 inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Trzciana – Libichowa". Kwota wykonanych odcinków sieci wyniosła ponad 1 mln 234 tys. zł. Wykonawcą była firma HYDROTECH- PLUS Karol Urbaniak z Pisarzowej. W ramach części 1 wykonany został odcinek sieci wodociągowej w przysiółku Glinnik w Trzcianie oraz ok 1,5 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w przysiółku Trzciana- Libichowa.

W trakcie realizacji jest część 2 inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Trzciana-Leszczyna i Trzciana-Łąkta Dolna". Tą część wykonuje firma Usługi Sprzętowe i Budowlane ALKOP Aleksander Lachor z miejscowości Kłodne. Zgodnie z podpisaną w kwietniu 2018r. umową, do końca listopada firma zrealizowała 50% jej wartości. Do tej pory wybudowano odcinek od granicy z Trzcianą do szkoły w Leszczynie. W 2019r. sieć będzie budowana od kościoła w Trzcianie do Leszczyny oraz dalszy ciąg wzdłuż drogi wojewódzkiej w Leszczynie do granicy z Królówką (I strona Leszczyny).
Zgodnie z umową od stycznia 2019r. rozpocznie się także budowa ok 9 km sieci wodociągowej w Łąkcie Dolnej w ciągu Trzciana- Łąkta Dolna od kościoła w Trzcianie wzdłuż drogi powiatowej do granicy z Łąktą Górną.
Zakończenie 2 części inwestycji planowane jest na koniec sierpnia 2019r. Wartość tej części to ponad 2 mln 613 tys.zł.

 

OGÓLNE ZASADY PRZYŁĄCZANIA SIĘ DO ISTNIEJĄCEJ SIECI

Mieszkańcy naszej gminy, w przypadku których budowa przyłącza wodociągowego, czy kanalizacyjnego jest ujęta gminnym projekcie, mogą wykonywać przyłącza zgodnie z tym projektem. Przyłącze może być realizowane przez wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia. Chęć przyłączenia się do sieci należy zgłosić w Urzędzie Gminy w Trzcianie, pokój nr 14. Po wykonaniu przyłącza na podstawie stosownego protokołu właściciel nieruchomości podpisuje z Gminą Trzciana umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
Właściciele domów, które nie są ujęte w projekcie, a chcą przyłączyć się do nowego odcinka sieci, zobowiązani są wystąpić do Urzędu Gminy w Trzcianie z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Wówczas wykonanie przyłącza odbywa się na zasadach określonych w wydanych warunkach.

W związku z powyższym zachęcamy do podłączania się do nowych, odebranych już odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.


Przypominamy, że budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej odbywa się w ramach projektu, który nosi tytuł: „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Trzciana". Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

wprowadzający: A.B.