powiększ tekst A A A

poniedziałek 27.05.2013

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

HARMONOGRAM ROBÓT – WODOCIĄGOWANIE

 

Jak wiadomo, w kwietniu 2013 roku rozpoczęła się realizacja drugiego etapu budowy sieci wodociągowej w Gminie Trzciana obejmująca następujące miejscowości: Kamionna, Kierlikówka, Łąkta Dolna, Trzciana. Inwestycja wykonywana jest przez konsorcjum firm w składzie: Lider- Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Mieszkaniowego „DROG-BUD” 32-740 Łapanów 199 i Partner- INSTALBUD s.c. Łukasz Kaczmarczyk, Stanisław Kaczmarczyk 32-740 Łapanów 69. Zostało ono wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego przez Gminę Trzciana na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku. Umowę na kwotę  961.221,00 zł podpisano 27 lutego 2013r.

 

Długość powstającej sieci wodociągowej to ponad 9,5 km. Zgodnie z umową, roboty mają zostać zakończone 31.10.2013r.

Według informacji wykonawcy, terminy realizacji zadania w poszczególnych wsiach objętych projektem przedstawiają się następująco:

 

1) Budowa sieci wodociągowej

   w Kierlikówce i Łąkcie Dolnej          termin realizacji:           15.04.2013 do 31.08.2013r.

 

2) Budowa sieci wodociągowej

   w Trzcianie                                       termin realizacji:           15.06.2013r. do 31.10.2013r.

 

3) Budowa sieci wodociągowej

   w Kamionnej                                    termin realizacji:           01.08.2013 do 30.10.2013r.

 

 

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem, obecnie sieć budowana jest w Łąkcie Dolnej.  

Agnieszka Bębenek