powiększ tekst A A A

czwartek 10.01.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 ROKU

Na ostatniej sesji Rady Gminy Trzciana podjęto uchwały, które wprowadziły zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w 2019r.

Jak powszechnie wiadomo, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (czyli tzw. „opłata za śmieci") wszędzie wzrasta. Dotyczy to każdej gminy, czy miasta, które muszą od początku 2019 roku podpisać nową umowę na odbiór tych nieczystości. W pierwszym przetargu, jaki ogłosiła nasza gmina w połowie listopada ofertę złożyła tylko jedna firma- „Traszkan", która wyceniła tą usługę na kwotę 791.136,00 zł na rok. (Cena za rok 2018 wynosiła 408.000,00 zł). Przy tej kwocie stawka miesięczna od osoby wyniosłaby 17,00 zł na miesiąc. Ponieważ taka podwyżka była dla naszego budżetu, a co za tym idzie dla mieszkańców nie do przyjęcia, gmina postanowiła unieważnić to postępowanie i ogłosić nowy przetarg. Przed tym jednak, powołany został zespół roboczy, który miał za zadnie wypracować rozwiązania i tak zmodyfikować system, aby zmniejszyć jego koszty.

 

W efekcie wprowadzono następujące zmiany:

1.ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI WYWOZU ŚMIECI
a) w okresie od stycznia do marca 2019r. włącznie i od października do grudnia 2019r. włącznie (czyli kalendarzowo od października do marca) odbiór zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych prowadzony będzie raz w miesiącu. Dodatkowo w tym okresie dostępne będą nowe worki SZARE na popiół.
b) w okresie od kwietnia do września włącznie odbiór odpadów komunalnych prowadzony będzie:

2 x w miesiącu:
- worki CZARNE - „Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne"
- worki ŻÓŁTE - „Metale i tworzywa sztuczne"
- worki BRĄZOWE - "Bio"
- worki JASNOPOMARAŃCZOWE na pampersy i pieluchy                                                                                                                              - worki ZIELONE - „Szkło"

1 x w miesiącu:
- worki NIEBIESKIE - „Papier"

1 x na kwartał:
- worki POPIELATE - „Odzież i tekstylia"
w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- worki POMARAŃCZOWE - „Chemikalia"

Nowy harmonogram wywozu odpadów został zilustrowany na ulotce, która zostanie doręczona mieszkańcom wraz z nową deklaracją.

 

2. OGRANICZENIE ILOŚCI WORKÓW CZARNYCH ORAZ DWA NOWE KOLORY WORKÓW
Jak twierdziła firma wywożąca odpady komunalne, największe koszty (w tym opłaty za dalsze zagospodarowanie) generują worki czarne, których teoretycznie powinny być znikome ilości, ponieważ to tzw. odpady pozostałe. Zakładając prawidłową segregację odpadów uznano, że każdy mieszkaniec otrzyma jeden worek czarny na kwartał. Dodatkowo, w ramach potrzeb i bez ograniczeń dostarczane będą dwa nowe kolory worków: worki szare na popiół oraz jasnopomarańczowe na pampersy dla dzieci i osób starszych, obłożnie chorych.

 

3. ZMIANA DOTYCZĄCA ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH
Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac remontowych prowadzonych przez właściciela nieruchomości będą odbierane na zgłoszenie telefoniczne na koszt właściciela nieruchomości zamieszkałych.

Powyższe rozwiązania wprowadzone zostały do warunków określonych w drugim przetargu nieograniczonym, ogłoszonym na początku grudnia. O rozpoczęciu postępowania poinformowano pisemnie wszystkie 12 firm, które posiadają zezwolenie na odbiór odpadów w naszej gminie. Niestety ponownie złożona została tylko jedna oferta. Jak się jednak okazało, dzięki wprowadzonym modyfikacjom, cena spadła do 576.000,00 zł, co w obecnych warunkach na rynku wywozu odpadów komunalnych jest niewątpliwym sukcesem. Nowa, jednak nadal wyższa w stosunku do dotychczasowej cena za wywóz śmieci wymusiła zmianę stawki opłaty za odpady komunalne.

 

4. ZMIANA SPOSOBU NALICZANIA I WYSOKOŚCI STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW
Ponieważ wpłaty mieszkańców z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów według dotychczasowych stawek nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu, radni ustalili nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmieniła się zarówno metoda ustalenia opłaty, jak i jej wysokość. Od nowego roku miesięczna opłata wynosić będzie 10,00 zł za jedną osobę, jeżeli odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny. Jeżeli odpady nie będą segregowane opłata wynosić będzie 20,00 zł za osobę. Ustalono również wysokość opłaty od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości odpowiednio 96,00 zł oraz 192,00 zł rocznie.

W związku z tym, że w 2019 roku „opłata za śmieci" nie będzie naliczana od gospodarstwa, ale od osoby, istnieje konieczność złożenia nowej deklaracji. Będziemy Państwa jeszcze w tym temacie informować na naszej stronie internetowej. Deklaracje będą dostępne u sołtysów oraz już dziś można je złożyć w Urzędzie Gminy w Trzcianie.

Wypracowane wspólnie z pracownikami i radnymi rozwiązania można uznać za duży sukces, który pozwala na tą chwilę zaoszczędzić. Podkreślić jednak należy, że wprowadzony program zmian w systemie jest warunkowy i jeżeli mieszkańcy nie będą należycie segregować śmieci, to z pewnością w kolejnym roku ceny wzrosną.

 

deklaracja do pobrania:

1. deklaracja- nieruchomości zamieszkałe

2. deklaracja - domki letniskowe itp.

Do każdej deklaracji należy złożyć oświadczenie oraz podpisaną klauzulę informacyjną- RODO:

- oświadczenie

- klauzula informacyjna- RODO


wprowadzający: A.B.