powiększ tekst A A A

poniedziałek 07.01.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W 2019 ROKU

Informujemy, że od 01 stycznia 2019r. poszczególne odcinki dróg gminnych w naszej gminie odśnieżane i podsypywane są przez kilka firm.

Przedstawiamy przydział zadań zimowego utrzymania dróg gminnych w 2019 roku.

Zakres zamówienia dla części 1 - Odśnieżanie i usuwanie śliskości dróg gminnych w miejscowościach Leszczyna i część Trzciany.

- w miejscowości Leszczyna:
odśn.- podsypka
1. Pod klubę – 0,8 km -0,4 km
2. Szaraj – 0,4 km - 0,3 km
3. Bębenek – 0,2 km- 0,05 km
4. Łęg – 1,3 km – 0 km
5. Wichraz – 1,35 km- 0,2 km
6. Kalisówka – 0,6 km- 0,3 km
7. Szkoła, Remiza, Plac kościelny, Cmentarz - 8,0 km
8. Gacki - 0,3 km- 0,1 km
9. Papówki - 1,5 km

- w miejscowości Trzciana: odśn.- podsypka
1. Srokówka- Wierzbicka – 2,8 km- 1,0 km
2. Zdebski – 0,8 km-0,3 km
3. Dział – 0,5 km- 0,2 km
4. Bębenek – 0,5 km- 0,2 km
5. Sroka – 0,3 km- 0,1 km
6. Banaś – 0,3 km- 0,3 km
7. Gierek – 0,5 km- 0,3 km
8. Zalesie Szaraj Dyrdał – 1,0 km- 0,3 km
9. Krawczyki – 0,4 km- 0,1 km
10. Osiedle – 0,7 km- 0,5 km
11. Joniec – 0,3 km- 0,2 km
12. Sumara – 0,3 km- 0,2 km
13. Biłos - 0,2 km
14. Jaszczyńska – 0,7 km
15. Szkoła, Przedszkole, Plac Postojowy, Rynek Trzciana, Plac Kościelny i Cmentarz- 15,0 km

Firma obsługująca część 1: Zakład Mięsno-Wędliniarski Tomasz Chojecki Leszczyna 74, 32-733 Trzciana

 

Zakres zamówienia dla części 2 - Odśnieżanie i usuwanie śliskości dróg gminnych w miejscowościach Rdzawa, Ujazd, część Trzciany.

- w miejscowości Rdzawa:
odśn.- podsypka
1. Góry Zarośle Mostki – 2,7 km – 2,0 km
2. Góry Nad Jaz – 1,7 km- 1,0 km
3. Brzeziny – 0,7 km- 0,4 km
4. Rola- 0,5 km- 0,2 km
5. Wieś – 2,5 km- 0,3 km
6. Kolawy – 0,6 km- 0,1 km
7. Giza- 0,3 km- 0,1 km
8. Stadion – 0,3 km- 0,1 km
9. Kędra – 0,4 km-0,1 km
10. Plac Remiza – 1 km

- w miejscowości Ujazd:
odśn.- podsypka
1. Folwark- 0,7 km- 0,3 km
2. Macheta- 0,4 km- 0km
3. Kukla, Marzec- 0,6 km- 0,4 km
4. Nycz- 1,3 km- 0,3 km
5. Zabuce- 0,4 km-0,3 km
6. Kolawy- 0,85 km- 0,4 km
7. Zyznówka – 1,0 km- 0,6 km
8. Biros-Lesniak- 0,7 km- 0km
9. Stukus- 0,15 km- 0km
10. Płyty- 0,4 km-0km
11. Remiza Centrum- 2,0 km

- w miejscowości Trzciana:
odśn.- podsypka
1. Zyznówka- 3,3 km-1,6km
2. Jagielski- 0,4 km- 0,05 km
3. Kaja- 0,3 km- 0,3 km
4. Korta- 0,4 km- 0,05 km
5. Zbydniów- 0,15 km- 0,05 km
6.Osiedle – 0,2km – 0,2 km
7. Lubichowa- 1,2 km- 0,7 km
8. Oczyszczalnia- 1,0km- 0,1 km
9. Zyznówka – 0,3 km – 0,1 km
10. Rusoń – 0,2 km
11. Staszel- 0,3 km- 0,2 km
12. Bodurka – 0,6 km- 0,2 km
13. Bujak – 0,4 km- 0,3 km
14. Zarzecze- 0,4 km- 0,1 km
15. Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Remiza Trzciana- 8,0 km

Firma obsługująca część 2: Firma Handlowo- Usługowa Renata Grabowska Rdzawa 13, 32-732 Kamionna

 

Zakres zamówienia dla części 3 - Odśnieżanie i usuwanie śliskości dróg gminnych w miejscowości Kamionna, Kierlikówka, część Łąkty Dolnej.

- w miejscowości Kamionna:
odśn.- podsypka
1. Pod Las- 1,0 km- 0,8 km
2. Kutaj, Puto- 1,6 km – 1,1 km
3. Adamowskie- 0,6 km- 0,3 km
4. Stara Droga- 1,4 km – 0,3 km
5. Pijanowski, Mroczek- 0,5 km – 0,1km
6. Polityczna- 2,2 km – 1,6 km
7. Pacek- 0,4 km – 0,3 km
8. Brzeziny- 1,4 km – 1,0 km
9. Rzeki- 1,0 km – 0km
10. Góralówka- 0,4 km – 0,3 km
11. Kąty- 0,7 km – 0,3 km
12. Brzeg- 0,4 km- 0,4 km
13. Stolarnia- 0,5 km- 0,1 km
14. Hojda- 0,3 km – 0,1 km
15. Rola, Kaja- 2,5 km- 0,6 km
16. Zastawie- 1,5 km- 0,85 km
17. Pastuszak Dudziak- 1,5 km- 1,0 km
18. Szkoła, WDL, Remiza i Place- 6,0 km

- w miejscowości Kierlikówka:
1. Rdzawa-Kierlikówka-Burkowicz – 3,5 km – 1,2 km
2. Kierlikówka- Szkoła – 1,5km – 0,6 km
3. Łukasik- Lutry – 2,2 km- 1,0 km
4. Dudki- 0,9km- 0,3 km
5. Orzechówka – 0,7km- 0,3 km
6. Pod Dąbry- 1,2 km- 0,3 km
7. Wójtówka – 0,3 km- 0,2 km
8. Szkoła Kierlikówka, Remiza Kierlikówka, Kościół – 6,0 km

- w miejscowości Łąkta Dolna:
1. Półrolki, Jagielski- 2,5 km -2,0 km

Firma obsługująca część 3: Firma Handlowo Usługowa- NOWAK Tomasz Nowak 32-732 Kamionna 128

 

Zakres zamówienia dla części 4 - Odśnieżanie i usuwanie śliskości dróg gminnych w miejscowościach Łąkta Dolna i część Trzciany.

- w miejscowości Trzciana:
1. Jop – 0,1 km
2. Babral – 2,0 km-1,0 km
3. Bujak -1,2 km- 0,6 km
4. Pachówka – 1,4 km- 0,5 km

- w miejscowości Łąkta Dolna:
1. Pasternik- 0,8 km- 0,4km
2. Burdelski- 0,3 km- 0,1 km
3. Winter- 0,3 km – 0,1 km
4. Burda -0,9 km- 0,6 km
5. Śliwa, Kukla- 0,3 km- 0,1 km
6. Kukla- 1,1 km- 0,6 km
7. Sikornice -1,4 km- 0,8 km
8. Zadziele- 2,2 km -1,0km
9. Dudki- 0,5 km- 0,1 km
10. Błoniarz – 0,3 km- 0,05km
11. Piszczek- 0,2 km – 0,1 km
12. Burkowicz- 0,3 km- 0,15 km
13. Kędra- 0,3 km- 0,1 km
14. Pączki- 0,7 km- 0,3 km
15. Mech – 0,3 km -0,1 km
16. Chichoń- 0,35 km - 0,015 km
17. Kukla Leszek- 0,30 km- 0,15 km
18. Szkoła, Remiza, Plac- 4,0 km

Firma obsługująca część 4: BAGGER Damian Tworzydło Łąkta Dolna 181, 32-733 Trzciana

 

wprowadzający: A.B.