powiększ tekst A A A

czwartek 10.01.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW

Przypominamy ogłoszenie z dnia 30.11.2018r.

 

Trzciana, dnia 30.11.2018r.

O G Ł O S Z E N I E

W związku z prowadzonym rozpoznaniem potrzeb inwestycyjnych na obszarze gminy Trzciana, Wójt Gminy Trzciana zwraca się z prośbą o składanie wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia terenów.
Rozpoznanie prowadzone jest w celu ewentualnej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana" w zakresie wniosków, które planowanym przeznaczeniem naruszają kierunkowe wskazania w/w Studium i w związku z tym, nie mogłyby zostać rozpatrzone pozytywnie i ujęte w planowanej w przyszłości zmianie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana".

Wnioski należy składać do dnia 15 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy Trzciana

 

wprowadzający: A.B.