powiększ tekst A A A

niedziela 03.02.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W TRZCIANIE

  Odbywanie corocznych zebrań członków jest statutowym obowiązkiem stowarzyszeń, w tym ochotniczych straży pożarnych.W bieżacym roku Zarząd OSP w Trzcianie zwołał takie zebranie w dniu 2 lutego 2019 roku. Przybyli na nie członkowie jednostki w liczbie 31 osób oraz zaproszeni goście: Sekretarz Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni Tadeusz Olszewski, Komendant Powiatowy PSP w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla, Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz, Prezes Zarządu Gminnego Oddziału w Trzcianie - Józef Nowak, Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie - Stanisław Piasecki, Sekretarz Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie - Jerzy Dudek, Kapelan Strażaków OSP w Trzcianie - Ks. Władysław Midura.
 Zebranie rozpoczął Prezes Zarządu OSP w Trzcianie - Krzysztof Kącki, który powitał gości i członków jednotki. To właśnie jego wybrali Druhowie na Przewodniczącego Zebrania. Protokolantem zebrania wybrano Pawła Srokę.  Wybrano także trzyosobowe komisje: mandatową oraz uchwał i wniosków.
 Podstawą do dyskusji o działalności w roku 2018 oraz planów na rok 2019 były sprawozdania: Zarządu (zaprezentował je Krzysztof Kącki - pełna treść poniżej), finansowe (Roman Bujak), Komisji Rewizyjnej (Mirosław Mordarski) oraz drużyny młodzieżowej (Kacper Gutowski).

C.D.N.

                                                                                        Zdjęcia, relacja, wprowadzenie: Tadeusz Olszewski

Fotogaleria >>>

 

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie za rok 2018

 Na dzień walnego zebrania OSP w Trzcianie liczy 44 członków czynnych, 4 członków honorowych oraz 24 członków MDP. W minionym roku wstąpiło w nasze szeregi 5 druhów natomiast 3 złożyło rezygnacje.
Jednostka Operacyjno - Techniczna OSP w Trzcianie - II kategorii liczy obecnie 30 członków, którzy posiadają odpowiednie wyszkolenie oraz badania lekarskie, w tym 4 strażaków zawodowych, 11 druhów posiada szkolenie podstawowe, 14 druhów kurs ratownictwa technicznego, 4 druhów posiada kurs kierowców konserwatorów sprzętu, 7 druhów szkolenie dowódców, 2 druhów posiada kurs naczelników 17 druhów posiada kurs Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej, 4 druhów posiada kurs przyjmowania śmigłowców LPR, 2 druhów posiada kurs pilarzy, 6 kierowców posiada uprawnienia do kierowania samochodów uprzywilejowanych, ponadto 4 druhów posiada badania lekarskie i kursy wg programu z 1994 roku. Zarząd zebrał się w minionym roku 12 razy, odbyło się również 8 spotkań ogółu strażaków.
 W roku 2018 wyjeżdżaliśmy do 44 akcji, w tym 3 razy poza teren gminy: do Łąkty Górnej, Bochni i Cichawki. Do pożarów wyjeżdżaliśmy 5 razy, do wypadów 2 razy, do działań podczas wichur 5 razy, zabezpieczenie rejonu operacyjnego powiatu 1 raz, usuwania gniazd os i szerszeni 6 razy, podtopienia 9 razy, inne zagrożenia miejscowe 17 razy, w tym usuwanie plam oleju, pompowanie studni i dowóz wody, poszukiwanie osób zaginionych. Do najcięższych akcji należały: wypadek z amputacją ręki oraz akcja powodziowa w lipcu zeszłego roku. W trakcie tej ciężkiej akcji pokazaliście, że na strażaków ze Trzciany można liczyć w każdej sytuacji; że nie ma słowa „nie da się". Na uznanie zasługuje postawa druha Jakuba Kąckiego - działania medyczne, druha Stanisława Gutowskiego – akcja ratownicza, druhów: Adriana Adamczyka, Tomasza Grabowskiego i Karola Palonka - obsługa sprzętu. Tutaj gdy trwała walka o życie poszkodowanej kobiety stanęliście na wysokości zadania - jestem z was dumny. Wasze zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, widać było także podczas lipcowych podtopień. Jeszcze przed ogłoszeniem alarmu, widząc narastające zagrożenie ze strony żywiołów natury, 13 druhów stawiło się w remizie, by nieść pomoc. Z powodzią nie da się wygrać ale wszelkimi dostępnymi środkami staramy się ograniczyć jej skutki.
W minionym roku trzykrotnie uczestniczyliśmy również w ćwiczeniach. Dwa razy przez Komendę Powiatową PSP w Bochni organizowane były ćwiczenia na terenie kompleksu leśnego Puszczy Niepołomickiej oraz na terenie zakładu produkcji opakowań z tektury Werner Kenkel.
 Uczestniczyliśmy również w Ćwiczeniach Gminnych w Rdzawie, działając podczas symulowanego zderzenia dwóch samochodów. Ćwiczenia te zostały zorganizowane z wielkim rozmachem, były skomplikowane, wymagały użycia całego posiadanego przez wszystkie jednostki sprzętu oraz wielkiego zaangażowania strażaków. Miały bardzo wysoko postawioną poprzeczkę. Dlatego bardzo nas cieszy wysoka ocena ćwiczeń przez naczelnika wydziału Operacyjno - Szkoleniowego mł. bryg Pawła Matyasika. Stwierdził on że zarówno organizacja jak i przebieg ćwiczeń był wręcz perfekcyjny. Zostaliśmy również wezwani do Remizy PSP na operacyjne zabezpieczenie powiatu podczas pożaru kamienicy na bocheńskim Rynku.

Duża grupa strażaków zawsze niezawodnie przybywa na głos syreny do remizy. Do bardziej aktywnych należą: Adrian Adamczyk, Jakub Kącki, Tomasz Grabowski, Paweł Kącki, Patryk Bujak, Karol Palonek, Karol Judka, Stanisław Gutowski,  Kazimierz Kołodziej, Paweł Judka. W minionym roku 1 druh ukończył szkolenie w zakresie szkolenia podstawowego, 1 szkolenie dowódców i 7 druhów kurs ratownika KPP.
 Wydział Operacyjny Komendy Powiatowej przeprowadził u nas jedną kontrolę. Ocena naszego stopnia przygotowania do akcji i ćwiczeń założenia taktycznego przez zespół kontrolujący była bardzo pozytywna. Otrzymaliśmy ocenę bardzo dobry. Przeprowadzono również przegląd techniczny sprzętu.
W kalendarz naszych naszych działań weszły też zabezpieczenia imprez sportowych. W zeszłym roku było to zabezpieczenie techniczne rajdu samochodowego w Kamionnej i zabezpieczenie dwóch wyścigów kolarskich, których trasa przebiegała przez Trzcianę.
 Staramy się również propagować bezpieczeństwo i ruch strażacki wśród dzieci. Druhowie: Maciej Kłósek i Kazimierz Kołodziej prowadzili szkolenie uczniów szkoły podstawowej z zakresy pomocy przedmedycznej. W Trzcianie naczelnik naszej jednostki druh Stanisław Gutowski wciela się od kilku lat w postać św. Mikołaja zarówno w przedszkolu jak i w szkole podstawowej i gimnazjum. W tym roku w roli jego pomocnika wystąpił druh Kazimierz Kołodziej.
 Nierozłącznie nasze działania tradycyjnie od początku związane są z Kościołem Katolickim. Wśród założycieli naszej straży był ks. Michał Paczyński - proboszcz parafii Trzciana. Wierni religii, tradycji naszych ojców w Święta Wielkanocne pełnimy honorową wartę przy Grobie Pańskim. Uczestniczyliśmy też we mszy z okazji patrona strażaków - św. Floriana. W Zaduszki podczas Mszy za zmarłych strażaków wspominamy tych, którzy już odeszli na wieczną służbę. Współuczestniczymy też w innych uroczystościach kościelnych. Zabezpieczamy trasę i kierujemy ruchem podczas procesji Bożego Ciała i Drogi Krzyżowej przez naszą miejscowość. Delegacje naszej jednostki uczestniczyły również w Bocheńskiej Procesji Różańcowej. Podczas uroczystości Wszystkich Świętych strażacy kierowali ruchem przy cmentarzu w Trzcianie. Dziękuję druhom za to, że w tak doniosłym dniu poświęcili swój czas na to zadanie. Ta praca zyskała duże uznanie wśród kierowców,- to dzięki wam mogą szybko i bezpiecznie dotrzeć do domu.
Nasza współpraca z parafią księdzem proboszczem przybrała również inną formę. Na prośbę księdza proboszcz wykonaliśmy szereg prac na terenie plebani. Było to wycinka drzew, prace rozbiórkowe, porządkowe, remontowe, układanie krawężników. Nasza praca pozwoli upiększyć okolicę kościoła - to nasz mały wkład, by podnieść prestiż tego miejsca.
 W minionym roku minęła bardzo ważna rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, nie mogło nas zabraknąć, by uczcić tę rocznicę. 10 listopada uczestniczyliśmy we mszy i uroczystościach rocznicowych. Druh Janusz Szczur wystrzelił na tę okoliczność z moździerza wiwatowego.
W działaniach tych i pracach tych szczególnie wyróżnili się: Janusz Szczur,, Stanisław Gutowski, Jakub Kącki, Andrzej Grabowski, Henryk Cempura, Jarosław Gargul ,Tomasz Grabowski, Roman Bujak, Karol Judka, Grzegorz Brzegowy, Adrian Adamczyk, Patryk Bujak, Andrzej Kącki, Karol Palonek, Mirosław Mordarski, Marek Judka, Krzysztof Łukasik, Krzysztof Kłósek, Kazimierz Kołodziej, Maciej Kłósek, Grzegorz Śliwa. Ich pomysły, zaangażowanie, ciężka praca pomagają nam w sprawnym funkcjonowaniu i rozwoju jednostki.
 Dziękuję druhowi Krzysztofowi Kłóskowi za prace przy modernizacji zabudowy naszego samochodu Mercedesa. Z własnej inicjatywy i za własne środki zmodernizował skrytki i zamocowanie sprzętu, dzięki czemu jest on lepiej dostępny i więcej można go umieścić na naszym samochodzie.
Dziękuję mieszkańcom Trzciany za ofiarność podczas rozprowadzania Kalendarzy Strażackich. Zebrane środki w całości przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia i sprzętu. Dziękuje również panu Mariuszowi Stalmachowi i księdzu proboszczowi Władysławowi Midurze. Kiedy ratowaliśmy kobietę, której rękę wciągnęło do maszyny, okazało się że zabrakło do tej akcji odpowiedniego sprzętu, w tym przypadku akumulatorowej szlifierki, a posiadany przez nas sprzęt był zbyt  duży. Wtedy pan Mariusz Stalmach zakupił i podarował nam nie tylko wspomnianą szlifierkę ale także zakrętarkę i piłę szablastą wraz z oprzyrządowaniem. Do części zakupu dołożył się również ksiądz proboszcz. Jest nam bardzo miło że dzisiaj znajdują się tacy ludzie, którzy charytatywnie, bezinteresownie potrafią wyłożyć własne pieniądze na sprzęt do ratowania ludzi, doceniając tym samym naszą pracę. Dziękujemy.
 Ten rok należał także do szczególnie udanych pod względem remontów i zakupów. Dzięki pozyskaniu środków z Urzędu Gminy, Urzędu Marszałkowskiego („Małopolskie Remizy") i Komendy Głównej PSP (środki KSRG) udało nam się wyremontować garaże i wymienić instalację elektryczną oraz wodociągową w całym budynku. Był to pierwszy etap modernizacji naszej remizy.
W minionym roku ze środków własnych zakupiliśmy: 2 mundury koszarowe, 3 mundury wyjściowe, 3 czapki wyjściowe, 4 koszule, 5 koszulek polo oraz patelnię elektryczną do naszej kuchni.
Dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Marszałkowskiego programy „Bezpieczna Małopolska", WFOŚiGW „Bezpieczny Strażak", Urzędu Gminy Trzciana, Komendzie Głównej PSP środki KSRG oraz środkom własnym udało nam się zakupić: kamerę termowizyjną Flir K 55, akumulatorowy maszt oświetleniowy Peli 9480, ubranie specjalne, hełm Rosenbauer Heros Tytan, 2 pary butów specjalnych, kominiarkę, rękawice specjalne, zbiornik brezentowy, zestaw do segregacji rannych Triage, 4 węże tłoczne W-75. W planach zakupów i inwestycji na rok 2018 znajdują się: kompresor, najaśnice, wciągarka linowa, węże gaśnicze W-52, latarki do hełmów, hełmy, mundur specjalny, buty dla pocztu sztandarowego.
 W lipcu przypada termin remontu głównego aparatów powietrznych BD 96. Aparaty te są pomału wycofywane z użycia, dlatego musimy przeanalizować czy je remontujemy, czy staramy się o dotacje na zakup nowych. Remontu wymaga Fiat Ducato,który jest w naszej jednostce od 2002 roku. Jeżeli nie podejmiemy jakichś działań naprawczych może w przyszłym roku nie przejść przeglądu rejestracyjnego ze względu na rdzę Niestety ustawa modernizacyjna nie pozwala nam przeznaczyć pieniędzy z dotacji na remont samochodu, natomiast można pozyskać dofinansowanie z różnych źródeł nawet do 100% wartości samochodu. Jest to temat warty zachodu.
 Pilnego remontu malowania wymaga klatka schodowa i kuchnia. Remont garaży i wymiana instalacji nie zlikwidowała ciasnoty w garażu. Rozbudowa, przebudowa remizy planowana była po przeprowadzeniu się biblioteki do nowego budynku. Dlatego tutaj na walnym zebraniu jest dobry moment by nowo wybrany Wójt gminy Trzciana pan Cezary Stawarz przedstawił swoją koncepcję współpracy z naszą jednostką. Jak wiemy rozbudowa remizy w Trzcianie była w programie wyborczym Pana Wójta. Teraz gdy opadły już emocje wyborcze na spokojnie chcemy podejść do tematu bezpieczeństwa strażaków i mieszkańców naszej gminy. Z optymizmem podchodzę do tego tematu gdyż z rozmów prowadzonych z Panem Wójtem wnioskuję że zależy mu na współpracy , bezpieczeństwie, mieszkańców i chce promować dobre wzorce a niewątpliwie bezinteresowna pomoc niesiona bliźnim jest warta propagowania. Żeby to robić my też musimy mieć do tego warunki . W tej chwili ciasnota w pomieszczeniach garażowych zagraża bezpieczeństwu strażaków podczas wyjazdów.
Wszystkim druhom dziękuję za ciężką pracę w minionym roku, za profesjonalizm i zaangażowanie podczas akcji, dajemy sobie radę podczas najcięższych działań i z tego możemy być dumni. Jest to możliwe dzięki waszej ciężkiej pracy dzięki waszemu zaangażowaniu, dzięki temu że pomoc innym stała się waszą pasją poniekąd sensem waszego życia. Dziękuję naszemu dobremu duchowi opiekunowi z ramienia Urzędu Gminy panu Jerzemu Dudkowi. To on czuwa nad naszymi dokumentami ubezpieczeniem, badaniami, przeglądami sprzętu, pomaga wypełniać wnioski i robi to bezinteresownie, bardzo profesjonalnie, a pomaga on z wielką pasją strażakom z całej Gminy. Dziękuję kapelanowi Ks. Władysławowi Midurze za owocną współpracę i wsparcie duchowe.
 Dziękuję wójtowi minionej kadencji Józefowi Nowakowi za współpracę wspieranie nas wspólne zaufanie. Zawsze można było na pana liczyć, ten sprzęt który dzisiaj posiadamy i używamy to w większości Pana zasługa. Pragnę wspomnieć tutaj o bardzo dobrej współpracy ze strażakami z państwowej Straży Pożarnej za co składam podziękowania na ręce ich przedstawiciela.
 Nowo wybranemu wójtowi Panu Cezaremu Stawarzowi dziękuje za przybycie,za to że chce się wsłuchiwać w nasz głos i życzę mu dobrej współpracy ze strażakami oraz tego żeby na każdym takim spotkaniu a będzie ich na pewno jeszcze sporo w pana karierze mógł powiedzieć: drodzy druhowie, udało mi się dla was pozyskać: ................."
D ziękuję za uwagę.

Foto relacja: