powiększ tekst A A A

wtorek 05.02.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

KOLEJNI SOŁTYSI WYBRANI!

      Przy dużej frekwencji, w dniu 3 lutego 2019r. odbyły się kolejne z zaplanowanych wiejskich zebrań sprawozdawczo-wyborczych, zwołanych przez Wójta Gminy Pana Cezarego Stawarza.

W Trzcianie, przy obecności 102 mieszkańców wsi / na 1271 uprawnionych/ na sołtysa wsi wybrany został jedyny zgłoszony kandydat, dotychczas sprawujący tę funkcję - Pan Kazimierz Kołodziej, który w głosowaniu tajnym uzyskał 99 głosów poparcia.
Komisja Skrutacyjna w składzie: 1/ Bobek Aleksandra, 2/ Pijanowski Józef, 3/ Stawarz Dariusz przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego wybrano radę sołecką
w składzie:

1. Bednarz Marian
2. Biros Kazimierz
3. Bujak Roman
4. Cempura Henryk
5. Duś Kazimierz
6. Kaja Bogdan
7. Kącki Krzysztof
8. Kołodziej Zofia
9. Mróz Marian
10. Szczur Janusz

W Łąkcie Dolnej na sołtysa wsi zgłoszono 2 kandydatury tj. kandydaturę Pani Władysławy Stawarz i kandydaturę Pana Romana Kędry.
W głosowaniu tajnym przy obecności 151 osób /na 824 osób uprawnionych/ sołtysem wsi Łąkta Dolna wybrany został Pan Roman Kędra – dotychczasowy sołtys, uzyskując 115 głosów poparcia. Kandydatura Pani Władysławy Stawarz uzyskała 32 głosy poparcia.
Zebranie wiejskie przy udziale Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1/ Burkowicz Małgorzata, 2/ Piwowarczyk Zofia, 3/ Rosiek Elżbieta dokonało również wyboru rady sołeckiej, ustalając jej skład jak poniżej:

1. Babral Tomasz
2. Burdelski Jan
3. Konopka Adam
4. Kukla Daniel
5. Kukla Emil
6. Kukla Mirosław
7. Kukla Wiesław
8. Nizioł Krzysztof
9. Waligóra Stanisław
10. Wolak Krzysztof

W Leszczynie na ogólną liczbę uprawnionych 644 w zebraniu udział wzięło
82 mieszkańców. Sołtysem wsi ponownie wybrany został Pan Andrzej Wojciech Zgłobicki, uzyskując 63 głosy poparcia, drugi zgłoszony kandydat Pan Filip Józef Karteczka uzyskał 19 głosów poparcia. Komisja skrutacyjna w składzie: 1/ Adamczyk Krzysztof, 2/ Pietroń Maria, 3/ Wojewoda Sabina przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego wybrano radę sołecką w składzie:

1. Bernady Piotr
2. Bębenek Marek
3. Burkowicz Paweł
4. Chojecki Adam
5. Kłósek Dominik
6. Mikołajek Tomasz
7. Pietras Witold
8. Sądel Krzysztof
9. Tracz Robert
10. Wilk Paweł

Nowym organom samorządowym gratulujemy zaufania wyborców i życzymy wiele satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego oraz dobrej współpracy z mieszkańcami!

 

Wprowadzenie: M.R.