powiększ tekst A A A

czwartek 07.02.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2019r

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzciana
z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie:
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Trzciana
w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Wójt Gminy Trzciana
zaprasza
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze. zm. / do składania ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019r.

 

Treść ogłoszenia: TUTAJ

Trzciana, dnia 07.02.2019r.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW Tutaj

Trzciana, dnia 05.03.2019r

 

Wprowadzenie: M.R.