powiększ tekst A A A

poniedziałek 11.02.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

W KOLEJNYCH MIEJSCOWOŚCIACH WYBRANO SOŁTYSÓW I RADY SOŁECKIE

W niedzielę 10.02.2019r. zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi Gmina Trzciana zakończyła wybory sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję.

W Rdzawie na ogólną liczbę 188 osób uprawnionych do głosowania w zebraniu uczestniczyło 53 mieszkańców. Sołtysem wsi został wybrany Pan Piotr Kłósek – jego kandydatura otrzymała 39 głosów poparcia, przy 14 głosach przeciw.
Wybrano również Radę Sołecką w składzie:
1. Burkowicz Piotrowi
2. Chojecki Bogdan
3. Jaskułowski Stefan
4. Kłósek Aneta
5. Placha Dawid
6. Szewczyk Krzysztof

Nowo wybranemu sołtysowi gratulujemy zaufania wyborców, dotychczasowemu sołtysowi Rdzawy Panu Stefanowi Królowi dziękujemy za wszystkie lata wypełnione rzetelną pracą na rzecz społeczności Rdzawy i całej gminy, na kolejne zaś lata życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności!

W Ujeździe na ogólną liczbę uprawnionych 296 w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym udział wzięły 64 osoby. Sołtysem wsi Ujazd wybrano ponownie Pana Stanisława Kowalczyka, który uzyskał 58 głosów poparcia, przy 4 głosach przeciw.

Wybrano również Radę Sołecką w składzie:
1. Biros Marek
2. Grabowska Dorota
3. Grabowski Henryk
4. Kącki Grzegorz
5. Kołodziejczyk Zbigniew
6. Kowalczyk Bożena
7. Kukla Anna
8. Waligóra Jan

 

W Kamionnej na ogólną liczbę uprawnionych 695 w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym udział wzięło 121 osób. Sołtysem wsi Kamionna wybrano ponownie Panią Krystynę Dudziak, która uzyskała 114 głosów poparcia, przy 5 głosach przeciw. W głosowaniu udział wzięło 119 mieszkańców.

Wybrano również Radę Sołecką w składzie:
1. Burkowicz Dorota
2. Furtak Sylwia
3. Giza Zdzisław
4. Hejmo Tomasz
5. Krawczyk Krzysztof
6. Mech Grzegorz
7. Pijanowski Krzysztof
8. Płachczyński Wojciech
9. Sędzik Anna
10. Wiśniowski Antoni

wprowadzający: A.B.