powiększ tekst A A A

wtorek 12.02.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

IV SESJA RADY GMINY TRZCIANA - RELACJA

     W dniu 8 lutego 2019r. odbyła się IV sesja Rady Gminy Trzciana. Planowana tematyka sesji nie była szeroka. Obrady rozpoczęła informacja Wójta Gminy Trzciana Cezarego Stawarza o działalności międzysesyjnej.

     Podstawową kwestią piątkowej sesji były zmiany uchwał dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, które zasadniczo miały charakter kosmetyczny. Jak wyjaśnił radca prawny, P. Sara Skibkiewicz-Morońska, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie zaleciła zmianę wejścia w życie uchwał podjętych na grudniowej sesji, z dnia 1 stycznia 2019r. na termin: 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Dodatkowo podjęto dwie nowe uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

     W temacie gospodarki odpadami komunalnymi pojawiły się pytania dotyczące m. in. mieszkańców posiadających pojemniki na śmieci oraz wniosek, by odpady niebezpieczne nie były odbierane z gabarytami, ale wystawiane przed posesję, tak jak pozostałe odpady w określonych z góry terminach. Dyskusja w temacie zmian w systemie gospodarki odpadami trwała jeszcze w końcowych punktach programu, w których pytania zadawał m. in. mieszkaniec Łąkty Dolnej- P. Tomasz Babral (całość na nagraniu z IV sesji Rady Gminy Trzciana).

     Istotną kwestią omawianą na IV sesji były uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana.
Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała objęła łącznie 35 zmian przeznaczenia terenu w miejscowym planie, dla których procedura zmiany zapoczątkowana została w 2017r.
Rada Gminy przystąpiła również do rozpoczęcia procedury zmiany miejscowego planu w zakresie działek, które zgłosili mieszkańcy do Urzędu Gminy w Trzcianie w grudniu 2018r. i styczniu 2019r. Dotyczy to łącznie 17 zmian, z których część wymaga także zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana (stosowna uchwała również została podjęta).

     W dalszej części obrad, Przewodnicząca Rady Gminy Trzciana P. Renata Paruch poinformowała, że postanowieniem Komisarza Wyborczego w Tarnowie wybory uzupełniające do Rady Gminy Trzciana w miejscowości Łąkta Dolna odbędą się 24 marca 2019r.

     Na zakończenie sesji sołtys wsi Rdzawa P. Stefan Król, w związku z tym, że nie zamierza kandydować na stanowisko sołtysa na kolejną kadencję, podziękował za 20 lat współpracy w samorządzie.

 

NAGRANIA Z SESJI RADY GMINY TRZCIANA

Podczas sesji pytano także w sprawie nagrań z sesji Rady Gminy Trzciana oraz o ich dostępność w internecie. Wójt Gminy Trzciana poinformował, że na stronie internetowej naszej gminy została utworzona specjalna zakładka pn. „Transmisja obrad Rady Gminy Trzciana". Będzie tam dostępna na żywo każda relacja z sesji oraz znajdziecie tam Państwo relacje archiwalne (począwszy od stycznia 2019r.).
Sesje I-III są dostępne pod relacjami z tych sesji na naszej stronie internetowej oraz przypominamy je poniżej:
nagranie z III sesji: http://www.trzciana.pl/sesja-rady-gminy-2018-12-28.html
nagranie z II sesji: http://www.trzciana.pl/sesja-rady-gminy-2018-12-7.html
nagranie z I sesji: http://www.trzciana.pl/sesje-rady-gminy.html

 

Transmisja obrad z IV sesji Rady Gminy Trzciana w dniu 08.02.2019r.: https://trzciana.sesja.pl/2019/02/08/iv-sesja-rady-gminy-trzciana-08-02-2019r/

wprowadzający: A.B.