powiększ tekst A A A

piątek 08.03.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

WÓJT GMINY TRZCIANA OTRZYMAŁ PROMESĘ W RAMACH PROGRAMU MALUCH+

W dniu wczorajszym, tj. 07 marca 2019r. Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz odebrał w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim promesę na utworzenie żłobka w ramach programu „Maluch+". Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 286.381,80 zł, co stanowi 80% kwoty ogólnej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na utworzenie klubu dziecięcego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie. Dzięki realizacji tej inwestycji w naszej gminie powstanie 10 miejsc opieki dla najmłodszych, tj. dzieci w wieku do lat 3. Całość zadania oszacowana została na prawie 358 tys. zł. Planowany termin zakończenia prac to koniec listopada 2019r. Po utworzeniu klubu dziecięcego, Gmina Trzciana powierzy jego prowadzenie Stowarzyszeniu Nasza Leszczyna.

W ramach projektu zaplanowano przebudowę 9 pomieszczeń budynku użyteczności publicznej PSP w Leszczynie obejmującą prace budowlane, instalacje wod.-kan. i co, instalacje elektryczne, a także wyposażenie klubu dziecięcego.

Rządowy program „Maluch +" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. W ramach edycji „MALUCH+ 2019" samorządy otrzymają ok 17,2 mln zł wsparcia na utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla najmłodszych w 28 gminach, w tym w Gminie Trzciana.

- Bardzo cieszy fakt, że udało nam się pozyskać tak duże wsparcie finansowe, które pozwoli utworzyć nowe miejsca opieki dla najmłodszych z terenu naszej gminy- mówi Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz.

Relacja wideo MUW w Krakowie z wręczenia promes w parach programu "MALUCH +": https://www.facebook.com/muwkrakow/videos/2121433831244225/

wprowadzający: A.B., zdjęcia: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie