powiększ tekst A A A

czwartek 21.03.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

KOMISJA OBJAZDOWA RADY GMINY TRZCIANA

        We wtorek 19 marca 2019r. odbyła się „komisja objazdowa" Rady Gminy Trzciana. Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz, Radni Gminy Trzciana na czele z panią przewodniczącą Renatą Paruch wraz z sołtysami dokonali objazdu poszczególnych miejscowości naszej gminy, przyglądając się zgłoszonym wcześniej, najpilniejszym zadaniom do realizacji.

        „Komisja objazdowa" miała na celu zapozanie się Radnych Gminy Trzciana z sytuacją i potrzebami „na miejscu", czyli w poszczególnych obiektach, takich jak m.in. szkoły, czy świetlice filialne. Objazd pozwolił również odnieść się każdemu do wniosków o dofinansowanie różnorodnych inwestycji, które złożono w Urzędzie Gminy w Trzcianie. Włodarze poszczególnych obiektów przedstawili swoje najważniejsze potrzeby.

Objazd rozpoczął się od miejscowości Leszczyna. Radni byli m.in. w szkole, gdzie jeszcze w tym roku powstanie Klub Malucha. Program całej komisji objazdowej z dnia 19 marca 2019r. przedstawiamy Państwu poniżej. Poszczególne punkty przejazdu można zobaczyć także na załączonych zdjęciach.

 

PROGRAM KOMISJI OBJAZDOWEJ:

Leszczyna:
1.Szkoła podstawowa: realizacja programu Maluch +, remont w szkole oraz stołówka.
2.Budynek świetlicy: projekt zmiany instalacji wew. oraz zakup działki.
3.Chodnik przy drodze powiatowej do cmentarza.
4.II część Leszczyny - projekt oświetlenia.

Trzciana:
1.Przeniesienie placu zabaw przy parkingu pod szkołę.
2.Projekt przewiązki przy Zespole Placówek Oświatowych w Trzcianie.
3.Projekt chodnika na Srokówkę.
4.Plac po Kółku Rolniczym - Inkubator przedsiębiorczości oraz stacja paliw.
5.Modernizacja drogi do gruntów rolnych za cmentarzem.
6.Projekt rozbudowy oczyszczalni.

Łąkta Dolna:
1.Droga powiatowa-chodnik w Nagórzu oraz chodnik od Kościoła do Pasternika.
2.Remont świetlicy oraz rozbudowa garażu OSP.
3.Remont stołówki w Szkole i rozbudowa przedszkola.
4.Zabezpieczenie osuwiska za firmą Hydrosprzęt.
5.Modernizacja drogi gminnej przez Półrolki.

Kierlikówka:
1.Remont budynku OSP.
2.Naprawa pieców w Szkole.
3.Zakręty na drodze powiatowej i chodnik pod szkołą.

Ujazd:
1.Klimatyzacja w świetlicy.
2.Osuwisko na drodze powiatowej.
3.Modernizacja drogi powiatowej w kierunku Kamionnej.

Rdzawa:
1.Zakup wyposażenia kuchni w Remizie.
2.Analiza lokalizacji Święta Gminy Trzciana.
3.Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
4.Modernizacja drogi Rdzawa-Góry.

Kamionna:
1.Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw.
2.Projekt rozbudowy świetlicy.
3.Projekt rozbudowy chodnika do Kościoła.
4.Projekt odwodnienia boiska sportowego oraz budowa parkingu przy Szkole.
5.Projekt instalacji w budynku OSP.
6.Rozbudowa ujęcia wody.
7.Stacja uzdatniania wody.

 

       Komisja objazdowa, pozwoli realnie odnieść się do potrzeb zgłaszonych w poszczególnych miejscowościach. Kolejnym krokiem będzie sesja Rady Gminy Trzciana, która odbędzie się pod koniec marca. Radni podejmą wówczas uchwały rozdzielając tym samym wolne środki w budżecie Gminy Trzciana.

wprowadzający: A.B.