powiększ tekst A A A

środa 10.04.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

WYRZUCANIE ODPADÓW W MIEJSCACH NIEDOZWOLONYCH

 

       W związku z incydentami dotyczącymi pozostawiania odpadów w miejscach publicznych, które miały miejsce w ostatnim czasie na terenie Gminy Trzciana prosimy osoby będące świadkami tego typu zdarzeń, aby reagowały natychmiast, informując o zaistniałej sytuacji Urząd Gminy bądź najbliższy Komisariat Policji.

 

Urząd Gminy Trzciana uprzejmie przypomina, że pozostawienie odpadów w niedozwolonych miejscach jest ścigane przez Policję i podlega karze grzywny z art. 75 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U.2018 poz. 618 z późń. zm.) w wysokości do 500 złotych albo karze nagany. Zastosowanie może mieć również art. 145 Kodeksu Wykroczeń „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany."

Przedstawiamy kilka zdjęć takich sytuacji i prosimy osoby odpowiedzialne za ten stan o uprzątnięcie wskazanych miejsc.

 

Tekst: D.P-T

Wprowadzenie. M.R.