powiększ tekst A A A

piątek 14.06.2013

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ROZPOCZYNA SIĘ KOLEJNA INWESTYCJA- REMONT BOISKA W LESZCZYNIE

Gmina Trzciana rozpoczyna realizację kolejnej inwestycji, którą jest remont istniejącego, ogólnodostępnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Leszczynie.

Na przełomie lutego i marca zorganizowano przetarg na wskazane zadanie. Wyłonionym wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Sp. z o.o. ul. Lipnicka 6/5, 43-300 Bielsko-Biała. Koszt inwestycji to 165.306,35 zł. Na wskazane zadanie gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Odnowa i rozwój wsi- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przyznana kwota dofinansowania to 106.280,00 zł.

Remont boiska polegać będzie na: zdjęciu wierzchniej warstwy z istniejącego boiska w ilości 760m2, korytowaniu w ilości 760m2, wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego różnych frakcji , wykonaniu nawierzchni ze sztucznej trawy w ilości 760m2.  Dostarczone i zamontowane będzie wyposażenie sportowe w zakresie boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. Zamówienie obejmuje również wykonanie ogrodzenia od strony szkoły na długości 38,5m.

Mimo, iż postępowanie przetargowe przeprowadzono z początkiem roku, ze względu na bezpieczeństwo uczących się dzieci i młodzieży, roboty rozpoczną się dopiero teraz. 11 czerwca dokonano przekazania placu budowy.

Inwestycja ma być wykonana do 31 lipca 2013r., więc w nowym roku szkolnym uczniowie będą już mogli korzystać z wyremontowanego obiektu.

Agnieszka Bębenek