powiększ tekst A A A

środa 08.05.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

AUDYT

       W związku z licznymi zapytaniami Mieszkańców gminy informuję, iż w dniu dzisiejszym rozpoczął się audyt otwarcia w Urzędzie Gminy, 6 maja 2019 r. została podpisana umowa w w/w zakresie z firmą: Agnieszka Pieprzyca Skarbnik - Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze.

Przedmiotem audytu jest:

a) Analiza obowiązujących regulacji wewnętrznych pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa.

b) Porównanie stanu zadłużenia wykazanego w WPF i sprawozdaniu Rb-Z z zapisami księgowymi oraz umowami powodującymi wystąpienie zobowiązań.

c) Porównanie harmonogramu spłaty zobowiązań wykazanych w WPF z umowami.

d) Analiza należności budżetowych w tym z tytułu podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych pod kątem egzekwowania zaległości.

e) Ocena terminowości regulowania zobowiązań przez jednostkę.

f) Ocena stanu oświaty pod kątem przydzielonej subwencji, a faktycznych kosztów działalności szkół.

 

Cezary Stawarz

Wójt Gminy Trzciana

 

Wprowadzenie: M.R.