powiększ tekst A A A

poniedziałek 20.05.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Zmiany w świadczeniu wychowawczym 500+ od 1 lipca 2019 r.

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie w związku z dużą ilością pytań odnośnie zmian
w świadczeniu wychowawczym ( 500+) informuje, że zgodnie z podpisaną ustawą o zmianie ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia, bez uwzględnienia kryterium dochodowego.

●    zlikwidowany został wymóg ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku składania wniosku o świadczenie przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

●    wprowadzono 3-miesięczny termin na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko- wypłata tego świadczenia po złożeniu wniosku w ww. terminie będzie następować z wyrównaniem od dnia narodzin

●    zrezygnowano z wydawania decyzji administracyjnej o przyznaniu prawa do świadczenia-osoba, której przyznane zostanie świadczenie, otrzyma o tym informację przesłaną na adres poczty elektronicznej, gdy adres poczty elektronicznej nie zostanie podany we wniosku, informację będzie można również odebrać osobiście.

                Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od 1 lipca br. w formie elektroniczne, natomiast od 1 sierpnia br. osobiście w siedzibie Ośrodka, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o nie przysyłanie wniosków już teraz, ponieważ w każdym takim przypadku zostaniecie Państwo poproszeni o dostarczenie dochodów, ponieważ nowe przepisy wchodzą w życie od
1 lipca 2019. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na stary okres zasiłkowy 2018/2019 nadal obowiązuje kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie,
 w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

                Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko, na które jeszcze nie otrzymuje się świadczenia, wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r. – świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

                Wypłata świadczeń w oparciu o wnioski złożone do 31 sierpnia 2019 r. nastąpi do końca października 2019 r. Natomiast wypłata świadczeń w oparciu o wnioski złożone w kolejnych miesiącach nastąpi
w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

                Na podstawie wniosków składanych od 01 lipca świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 roku. Oznacza to, że w 2020  r. nie trzeba będzie składać wniosków- dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 01.06.2021 do 31.05.2022 r. trzeba będzie od lutego 2021 r złożyć kolejny wniosek.

                Ustawa ponadto zawiera możliwe do zastosowania w nadzwyczajnych sytuacjach, mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Będzie to takie samo rozwiązanie jak obowiązujące od wielu lat w ustawie o świadczeniach rodzinnych. W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Pracownicy pomocy społecznej z reguły wiedzą, gdzie mogą być problemy, sytuacje wieloproblemowe w rodzinie. Jeśli coś będzie nie tak, pracownik organu wypłacającego świadczenie 500 zł, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową (np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.).

                W związku ze zmianami zapewne wejdzie w życie nowe Rozporządzenie określające m.in. wzór wniosku, dlatego też obecnie rozpatrujemy wnioski „ po starych zasadach” i nie wydajemy wniosków na nowy okres zasiłkowy, bo ich wzorów jeszcze nie ma.

                O szczegółach dotyczących pracy Ośrodka w okresie zasiłkowych i innych ważnych dla Państwa kwestiach będziemy informować na bieżąco, dlatego też zachęcam do śledzenia informacji na stronie internetowej www.gopstrzciana.pl oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com

 

Tekst: GOPS w Trzcianie

Wprowadzenie: M.R.