powiększ tekst A A A

czwartek 23.05.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie bocheńskim

W związku z intensywnymi opadami deszczu, znaczącym wezbraniem rzek i potoków o godz. 23.20 dnia 22.05.2019 r. Starosta Bocheński ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu bocheńskiego.

Podstawą wprowadzenia pogotowanie jest art. 34 pkt 1a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.511) oraz art. 17 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 26 kwietnia o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm).

Zgodnie z decyzją Starosty Bocheńskiego zaleca się Wójtom i Burmistrzom z terenu powiatu bocheńskiego: realizować zadania ujęte w planach ochrony przed powodzią, utrzymywać siły i środki w gotowości do użycia, śledzić poziom wód w rzekach i potokach, na bieżąco monitorować stan urządzeń hydrotechnicznych oraz przekazać mieszkańcom informację o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego.

wprowadzający: A.B.