powiększ tekst A A A

wtorek 28.05.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

OGŁOSZENIE

       Na sesji Rady Gminy Trzciana, która obecnie planowana jest w dniu 10 czerwca 2019r. Wójt Gminy Trzciana przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie działalności za rok 2018.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata.


Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy powinien złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy w Trzcianie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.


Zgłoszenia mieszkańców gminy Trzciana do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 7 czerwca 2019r. w sekretariacie Urzędu Gminy.

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018r.

Zalącznik do raporu: Zarządzenie nr 26/VIII/19

WZÓR ZGŁOSZENIA

 

Wprowadzenie: M.R.