powiększ tekst A A A

wtorek 18.06.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

LIST PREZESA KRUS

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE,

w imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwracam się do Państwa z apelem o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które wkrótce rozpoczną letnie wakacje.

Od wielu lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoęlcznego propaguje zasady bezpiecznej pracy rolniczej oraz bezpiecznego przebywania w gospodarstwach rolnych nie tylo wśród rolników, lecz takze wśród dzieci zamieszkujących na obszarach wiejskich.

Choć z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych, o czym świadczy zmniejszenie sie liczby wypadków zgłaszanych do Kasy, to jednak wciąż dochodzi do wielu tragicznych zdarzeń, również  z udziałem najmłodszych. Wasze dzieci najczęściej spędzają czas wolny od nauki w miejscu zamieszkania, a więc w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń rolniczych, zwierząt hodowlanych i domowych, nawozów, paliw i innych substancji chemicznych stosowanych w procesie produkcji rolnej, w pobliżu dróg publicznych, zbiorników wodnych i obszarów leśnych. Dzieci często nie są świadome zagrożeń, które wsytępują w środowisku pracy rolniczej. Pozostawiane bez właściwej opieki osób dorosłych, stają się ofiarami wielu-tragicznych w skutkach-wypadków.

Czas wakacji to także czas żniw i zbioru płodów rolnych. Zapewnijcie wcześniej Waszym dzieciom właściwą opiekę oraz przygotujcie miejsce do wypoczynku i zabawy z dala od części produkcyjnej gospodarstwa.

Zachęcam Państwa do podnoszenia wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym poprzez udział w działanich prewencyjnych Kasy i proszę, by motywowali Państwo również Wasze pociechy do udziału w inicjatywach skierowanych do najmłodszych. Z myślą o nich opracowaliśmy miedzy innymi kurs e-learningowy Bezpiecznie na wsi mamy-upadkom zapobiegamy, który jest dostępny na stronie internetowej prewencja .krus.gov.pl. Opracowany w nowoczesnej formie kurs ma na celu uświadomienie najmłodszych mieszkańcom wsi zagrożeń, jakie mogą wystąpić w gospodarstwie rolnym, a także uczy właściwych zachowań podczas przebywania na jego terenie.

 

Drogie Dzieci,

zapraszam Was do udziału w kursie - jestem pewna, ze rozwiązywanie zagadek i quizów będzie okazją do wspaniałej zabawy. Na końcu czeka Was test, dzięki któremu sprawdzicie, w jakim stopniu przyswoiłyście sobie wiedzę o zasadach bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

Na czas wakacji, który w gospodarstwach rolnych jest tez okresem wytężonej pracy, życzę Wszystkim sprzyjajacej pogody i dobrych zbiorów, a wszystkim Dzieciom udanego i bezpiecznego wypoczynku.

 

                                                                    Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego

                                                                                         Aleksandra Hadzik

 

 

Wprowadzenie: M.R.