powiększ tekst A A A

poniedziałek 01.07.2019

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

Ogłoszenie - ograniczenie zużycia wody

       W związku z wysokimi temperaturami powietrza oraz brakiem opadów, które maja wpływ na zwiększony pobór wody z wodociągu gminnego, mając na uwadze konieczność utrzymania stałych dostaw wody do celów bytowych, zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy Trzciana o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.

Prosimy o nie pobieranie wody z wodociągu gminnego na cele:

  • podlewania i zraszania trawników
  • podlewania ogródków i upraw
  • mycia pojazdów

 

Zastosowanie się do powyższego ma zapewnić mieszkańcom dostawę wody do celów sanitarno - bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Niezastosowanie się do naszej prośby przyczyni się do spadku ciśnienia, występowania przerw w dostawie oraz pogorszenia jakości wody.

 

Wprowadzenie: M.R.