powiększ tekst A A A

wtorek 02.07.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

W naszej gminie powstanie inkubator przedsiębiorczości

        Zarząd Województwa Małopolskiego ocenił pozytywnie wniosek pn. Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska" wystosowany z inicjatywy Wójta Gminy Cezarego Stawarza.

Kwota przyznanego wsparcia wynosi: 1 117 980,27 zł, co stanowi 77 % kwoty ogólnej. Koszt całkowity projektu: 1 451 595,76 zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to koniec grudnia 2021r.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na utworzenie Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości, który zostanie utworzony na działce gdzie zlokalizowany jest dawny budynek Kółka Rolniczego. Dzięki realizacji tej inwestycji powstanie ogólnodostępne miejsce dla 20 firm działających do 24 miesięcy z gminy Trzciana, które uzyskają dostęp do atrakcyjnych usług doradczych, szkoleniowych oraz do spotkań biznesowych i do pracy w modelu co-working space. Budynek spełniać będzie funkcje usługowe stwarzające lepsze warunki dla rozwoju MŚP oraz funkcje promocyjne, kreując postawy przedsiębiorcze i tworząc ekosystem wsparcia przedsiębiorczości w gminie.

Celem inkubatora jest wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców gminy Trzciana, stworzenie lepszych warunków dla rozwoju MŚP oraz pełnienie funkcji promocyjnej, kreującej postawy przedsiębiorcze i tworzącej ekosystem wsparcia przedsiębiorczości w gminie. Dzięki realizacji celu głównego nastąpi poprawa aktywności gospodarczej mieszkańców.

 

Wprowadzenie: M.R.