powiększ tekst A A A

czwartek 04.07.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

Jubileusz 50 lecia ks. prof. dr hab. Antoniego Paciorka zwieńczony Złotym Krzyżem Zasługi

       Prezydent RP Andrzej Duda przyznał Złoty Krzyż Zasługi dla ks. prof. dr hab. Antoniego Paciorka z inicjatywy mieszkańców i Wójta Gminy Trzciana Cezarego Stawarza.

Uroczystość obchodu 50 lecia oraz wręczenie odznaczenia odbędzie się 7 lipca br. (niedziela) o godz. 1100 w kościele parafialnym w Trzcianie podczas odpustu ku czci Patronki Parafii św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy.


Ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek
ur. 24 grudnia 1945 roku w Trzcianie. Lata dziecięce i wczesnomłodzieńcze Antoni Paciorek spędził w rodzinnej Trzcianie, gdzie uczęszczał od roku 1952 do szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu kontynuował naukę na poziomie szkoły średniej. W roku 1963 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. 25 maja 1969 roku z rąk bp. Jerzego Ablewicza przyjął świecenia kapłańskie.

Po święceniach kapłańskich ks. Antoni pracował przez dwa lata jako wikariusz w parafii pw. Św. Jakuba w Tuchowie. W roku 1971 bp tarnowski Jerzy Ablewicz skierował go na studia biblijne na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W trakcie studiów biblijno-teologicznych odbył równocześnie studia filologii klasycznej na Wydziale Humanistycznym tego Uniwersytetu. Studia na KUL ks. A. Paciorek ukończył uzyskaniem w roku 1974 tytułu doktora teologii. Rok później uzyskał tytuł magistra filologii klasycznej. Od roku 1975 studiował w Rzymie w Papieskim Instytucie Biblijnym, zwanym „Biblicum". Studia te zwieńczył w roku 1977 uzyskaniem tytułu „Licentiatus in Re Biblica".
Po rzymskich studiach ks. A. Paciorek zajął się intensywną pracą naukową, dydaktyczną a także formacyjną kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Posiadał duże umiejętności formacyjno-dydaktyczne, naznaczone pietyzmem wobec kapłańskiego powołania alumnów.
W roku 1995 uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego i rok później został zatrudniony jako wykładowca w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na stanowisku kierownika Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu. W roku 2002 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, natomiast trzy lata później profesora zwyczajnego. W 1996 r. został powołany na stanowisko konsulatora Sekcji Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski.
Ks. prof. Antoni Paciorek posiada bardzo bogaty i znaczący dorobek naukowy. Jest autorem 37 publikacji książkowych; 22 przekładów, głównie z języków klasycznych i nie tylko; 96 artykułów naukowych. Opracował także 23 hasła encyklopedyczne, jest autorem 23 recenzji publikacji, a także kilkunastu artykułów publicystycznych.

Uroczystość poświęcona będzie także świętowaniu jubileuszu:
- 45-lecia kapłaństwa ks. Rodaka Józefa Piecha aktualnie proboszcza w parafii Mikluszowice
- 40-lecia kapłaństwa ks. proboszcza Władysława Midury
- 40-lecia pracy Pana organisty Stanisława Grabowskiego

 

Wprowadzenie: M.R.