powiększ tekst A A A

poniedziałek 08.07.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

ODPUST I JUBILEUSZE KAPŁAŃSKIE W TRZCIANIE

 Tegoroczna uroczystość odpustowa w Parafii pw. Świętej Małgorzaty Panny i Męczennicy w Trzcianie, zorganizowana w dniu 7 lipca 2019 roku, była wydarzeniem niezwykłym, nie tylko przez religijny wymiar nabożeństwa, ale także przez cztery Jubileusze (trzy kapłańskie i 1 organistowski), udział wielu gości, w tym posła Arkadiusza Mularczyka, Wiceminister Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, radnego wojewódzkiego Stanisława Bukowca, radnych powiatowych: Jerzego Błoniarza, Józefa Mroczka i Wiesława Kukli, Starosty Bocheńskiego Adama Korty, Wójta Cezarego Stawarza i Sekretarz Gminy - Danuty Michniak-Dutkiewicz. Przybyło wielu kapłanów, w tym ks. Biskup Wiesław Lechowicz (wygłosił homilię), Kapelan Prezydenta RP Zbigniew Kras, ks. Zbigniew Kępa z Ordynariatu Polowego WP, księża infułaci: Wiesław Żurek z Rzeszowa i Adam Kokoszka z Tarnowa, Dziekan Dekanatu Lipnickiego - ks. Ryszard Kołodziej i wielu innych.
 Uroczysta suma uświetniona przez Chór Parafialny prowadzony przez Jubilata - organistę Stanisława Grabowskiego (40 lat pracy organistowskiej) rozpoczęła się od ceremonii składania Dostojnym Jubilatom gratulacji, podziękowań i życzeń oraz bukietów kwiatów. Najpierw uczyniła to delegacja Parafian (Rady Parafialnej), potem delegacja samorządu gminy Trzciana Wójt Cezary Stawarz i Sekretarz Gminy Danuta Michniak-Dutkiewicz). Otrzymali je w podzięce za: pięćdziesięciolecie Kapłaństwa – Ksiądz Prof. Antoni Paciorek - rodak z Trzciany, czterdziestopięciolecie Kapłaństwa – Ksiądz Prałat Józef Piech (rodak z Łąkty Dolnej, obecnie proboszcz w Mikluszowicach), czterdziestolecie Kapłaństwa – Ksiądz Prałat Władysław Midura (obecny Proboszcz w Trzcianie) oraz czterdziestolecie pracy organistowskiej – P. Stanisław Grabowski z Ujazdu.
 Szczególnie wyróżniony został Złoty Jubilat - Ksiądz Prof. Antoni Paciorek, którego Pani Minister Józefa Szczurek-Żelazko udekorowała Złotym Krzyżem Zasługi, przyznanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za działalność społeczną i kapłańską posługę. Natomiast Medal Honorowy Województwa Małopolskiego "Polonia Minor" przekazał Złotemu Jubilatowi - radny wojewódzki Stanisław Bukowiec, który odczytał także gratulacyjny list od Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego. Podobny list gratulacyjny przekazał Jubilatowi także Ks. Bp Lechowicz. Natomiast gratulacje słowne wyraził poseł Arkadiusz Mularczyk. Po kilku słowach wstępu o okolicznościowym wydawnictwie "Księdze Jubileuszowej prof. Antoniego Paciorka", wygłoszonych przez ks. Grzegorza Barana, Jubilatowi wręczono te ksiazkę wydana nakładem Wydawnictwa Św. Pawła z Częstochowy.
 Potem już rozpoczęła się uroczysta suma, którą koncelebrowało 13 kapłanów, a przewodniczył jej Ks. Prof. Paciorek, modląc się szczególnie o powołania kapłańskie. Pod koniec Eucharystii głos zabrał Dostojny Złoty Jubilat, który Bogu i ludziom złożył obszerne podziękowania.
  Nabożeństwo i późniejszą procesję wokół kościoła uświetniły: Chór Parafialny oraz Orkiestra Dęta OSP w Leszczynie, kierowana przez kapelmistrza Klaudię Pietras. W orszaku z Najświętszym Sakramentem niesionym przez Ks. Biskupa Lechowicza, w strażackiej asyście niosącej baldachim, szli wierni, niosący też kilka feretronów. Biły kościelne dzwony, a uczestnicy procesji odśpiewali m. in. hymn "Ciebie Boga wysławiamy".
Na zakończenie nabożeństwa nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, a zgromadzeni odśpiewali hymn "Boże coś Polskę".
 Po tej uroczystości na przykościelnym placu koncertowała leszczyńska orkiestra rozpoczynając popis razem z Chórem Parafialnym odegraniem i odśpiewaniem życzeń dla Jubilatów "Ad Multos Annos" oraz "Wszystkiego dobrego". Każdy z prezentowanych utworów nagradzany był brawami przez obserwującą występ publiczność, która miała także okazję złożyć Jubilatom gratulacje i życzenia.
 

Fotogaleria 1 >>>
Fotogaleria 2 >>>
Relacja wideo - cz. 1 >>>
Relacja wideo - cz. 2 >>>

 

                                                                Relacja: zdjecia, film, publikacja: Tadeusz Olszewski