powiększ tekst A A A

wtorek 16.07.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA VII SESJĘ RADY GMINY

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 19 lipca 2019r. o godz. 15.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zwołuję VII Sesję Rady Gminy Trzciana, na którą zapraszam proponując porządek obrad jak w załączeniu.

 Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4. Podjęcie uchwały w/s zmiany studium zagospodarowania przestrzennego Gm. Trzciana.
5. Podjęcie uchwały w/s zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gm. Trzciana.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski oraz odpowiedzi.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Renata Paruch

 

Otrzymują:
1. Radni Gminy Trzciana.
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019r. poz. 506/ pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
2. Sołtysi.
3. Zaproszeni goście.

 

Wprowadzenie: M.R.