powiększ tekst A A A

poniedziałek 22.07.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

VII SESJA RADY GMINY TRZCIANA - RELACJA

W dniu 19 lipca 2019r. odbyła się VII sesja Rady Gminy Trzciana. Obrady miały charakter nadzwyczajny i dotyczyły głównie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana. Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia działki po zlikwidowanym Kółku Rolniczym w Trzcianie na stację paliw, napraw i diagnostyki pojazdów oraz zabudowę usługową, w tym m.in. biura.
Dzięki temu Gmina Trzciana będzie miała możliwość wydzierżawienia tego terenu podmiotowi komercyjnemu z przeznaczeniem na działalność związaną z prowadzeniem stacji paliw. Na części działki powstanie również Gminny Inkubator Przedsiębiorczości, o którym pisaliśmy już na naszej stronie internetowej.
Radni podjęli również uchwałę w sprawie tzw. „zmian punktowych", o które wnioskowali mieszkańcy naszej gminy.

W dalszej części Rada Gminy zmieniła skład Komisji Gospodarczo-Budżetowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Miejsce radnego Tadeusza Cempury zajął radny Marcin Duda.

Następnie podjęto uchwałę o zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Małopolskiego Komendanta Policji w Krakowie o kandydatach na ławników. Jest to standardowa procedura wymagana przepisami prawa.

Na zakończenie Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz oraz radny Stanisław Pastuszak zaprosili wszystkich mieszkańców na Złaz Turystyczny na Kamionnej, w ramach 10 edycji akcji „Odkryj Beskid Wyspowy", który odbył się w niedzielę 21 lipca. Na tym zakończono VII sesję Rady Gminy Trzciana.

wprowadzający: A.B.