powiększ tekst A A A

czwartek 20.06.2013

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Informacja dot. protestu w sprawie śmieci

 

Na ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 28 maja br. radni rozpatrywali protest odnośnie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Protest został podpisany przez grupę 135 mieszkańców gminy, których na sesji reprezentowała  mieszkanka Trzciany  p. Anna Guśpiel.

 

Radni zapoznali się z informacją Wójta na temat przetargu nieograniczonego  na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych

z terenu Gminy Trzciana oraz  przeanalizowali koszty związane z realizacją całego zadania.

 

Do przetargu  wpłynęły 2 oferty.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo tj. firmy TRASZKAN S.F.Z. Sroka - s.j.  z Zegartowic  na kwotę 280 800 zł,  druga oferta złożona była przez  Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO

z Iwkowej i wynosiła 375 000 zł.

 

Roczne wydatki związane z odbiorem śmieci:

- usługa firmy „Traszkan” zgodnie z wynikiem przetargu – 280 800 zł

- inkaso dla sołtysów w wys. 10% od zebranej kwoty – ok. 20 tys. zł

- koszt zatrudnienia pracownika do obsługi programu związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zakup programu, koszt opłat pocztowych związanych z wysyłaniem korespondencji

i upomnień – ok. 25 tys. zł  

Razem ok. 326 tys. zł.

 

Roczne przychody związane z odbiorem śmieci:

Liczba gospodarstw w gminie:  980 ( w przeliczeniu na stawkę 28 zł z jednego gospodarstwa).

 

Przy założeniu, że wszyscy mieszkańcy wypełnią deklaracje i zapłacą należny podatek śmieciowy – koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zbilansują się z przychodami uzyskanymi od naszych mieszkańców, czyli  980 x 28 x 12 = 329 280 zł.

 

Po przeprowadzonej analizie radni odrzucili protest uznając,  że stawki w wysokości 7 zł od gospodarstwa jednoosobowego, 14 zł od gospodarstwa dwuosobowego i 28 zł od gospodarstwa powyżej 2 osób są porównywalne, a nawet niższe niż w gminach sąsiednich.

 

Ich zdaniem zasadne jest „spłaszczenie” opłaty dla gospodarstw wieloosobowych ze względu

na ochronę rodzin wielodzietnych i rodzin o niższych dochodach. Są również przekonani, że mieszkańcy będą segregować odpady, aby uniknąć płacenia stawek wyższych, które w przypadku odpadów niesegregowanych wzrosną o 100%.

             

Stawki opłat przyjęte przez okoliczne gminy /odbiór selektywny/:

 

Żegocina:
8 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
24 zł miesięcznie od gospodarstw domowych pozostałych

Łapanów:

Gospodarstwo 1-osobowe – w wysokości 8,00 zł  miesięcznie
Gospodarstwo 2-osobowe – w wysokości 16,00 zł  miesięcznie
Gospodarstwo 3-osobowego i więcej – w wysokości  27,00  zł miesięcznie

 

 

Lipnica Murowana:

W przypadku gdy odpady zbierane są w sposób selektywny opłata wynosi 8 złotych od jednego mieszkańca. W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości powyżej 4 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, stawka opłaty wynosi 4 zł od każdego kolejnego mieszkańca. (np. jeżeli na nieruchomości zamieszkuje 6 osób to w przypadku selektywnej zbiórki odpadów opłata będzie wynosić: 4x8zł + 2x4zł = 40 zł).

 

Nowy Wiśnicz:

6 zł miesięcznie od mieszkańca

 

Rzezawa:

10 zł – od osoby

 

Gmina Bochnia:

7 zł od osoby –   dla gospodarstwa 1-2 osobowego

6 zł od osoby –   dla gospodarstw 3-5 – osobowych / posegregowane

5 zł od osoby –   dla gospodarstw powyżej 5 osób – posegregowane

 

Jodłownik:

20 zł od gospodarstwa

 

Raciechowice:

od 1 do 2 osób zamieszkałych – stawka 18 zł /za miesiąc

od 3 i więcej osób zamieszkałych – stawka 27 złotych /za miesiąc

3. Od złożonej deklaracji kompostowania – o 5 złotych mniej /czyli 13 zł i 22 zł/ za miesiąc

 

Gdów:

1. Segregowane – 9,50 zł od jednego mieszkańca

2. Niesegregowane – 14,50 od jednego mieszkańca

 

Gnojnik:

                            1 osoba – 7 zł

                             2 osoby – 14 zł

                             3 osoby – 21 zł

                             4 osoby – 27 zł

                             5 osobowe – 31 zł

                             6 osobowe i więcej – 36 zł

 

Treść protestu tutaj