powiększ tekst A A A

poniedziałek 29.07.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

REMONTY DRÓG GMINNYCH TRZCIANA-WOŁOWIEC ORAZ RDZAWA-NAD GÓRAMI

W ostatni piątek, tj. 26 lipca 2019r. odbyły się odbiory wykonanych prac remontowych dwóch dróg gminnych.

Odbiór dotyczył remontu drogi Trzciana-Wołowiec na odcinku 550 mb za kwotę prawie 130 tys. zł oraz remontu 420 mb drogi Rdzawa-Nad Górami za kwotę prawie 115 tys. zł.

Inwestycje te mogły być wykonane dzięki uzyskanej przez naszą gminę dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wynosi ok 50% wartości prac.

Wykonawcą remontów, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, który gmina przeprowadziła w maju, była firma „ROAD" Prace Ziemno-Drogowe Beata Czyżycka z Porąbki Iwkowskiej.

W załączeniu zdjęcia dróg przed i po wykonaniu remontów.

wprowadzający: A.B.