powiększ tekst A A A

piątek 21.06.2013

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

DOSTAWA WORKÓW I NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

 

W poniedziałek 24 czerwca 2013r. firma Traszkan po raz ostatni odbierze odpady komunalne segregowane według starego systemu gospodarki odpadami. Odbierając odpady jednocześnie firma przekaże państwu komplet worków wraz z naklejkami, które będą obowiązywać w nowym systemie. Osoby (gospodarstwa), które nie złożyły deklaracji nie otrzymają nowych worków.

Liczba gospodarstw, które w poszczególnych sołectwach Gminy Trzciana nie złożyły deklaracji przedstawia się następująco:

Kamionna- 42

Kierlikówka- 15

Leszczyna- 17

Łąkta Dolna- 28

Rdzawa- 12

Trzciana- 17

Ujazd- 17.

W przypadku, gdyby omyłkowo któreś z gospodarstw domowych, które złożyły deklarację zostało pominięte w dostawie nowych worków, prosimy o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy w Trzcianie.

Zwracamy się z prośbą o prowadzenie segregacji odpadów zgodnie z otrzymanymi ulotkami. W przypadku braku takiej segregacji opłaty będą o 100% wyższe.

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH PO 1 LIPCA 2013 R.

 

Mając na uwadze, że większość mieszkańców Gminy Trzciana korzysta z harmonogramu wywozu odpadów zamieszczonego na Kalendarzach Strażackich na 2013r., ustalając terminarz wywozu odpadów po wejściu nowego systemu gospodarki odpadami od 01.07.2013r. staraliśmy się w miarę możliwości zachować terminy wskazane w tych kalendarzach. Część terminów wywozu odpadów ustalonych w porozumieniu z firmą odbierającą odpady (TRASZKAN S.F.Z. Sroka s.j.  32-413 Zegartowice 105) odbiega jednak nieco od  tych wskazanych w kalendarzach, dlatego publikujemy nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych, który przedstawia się następująco:

 

Harmonogram wywozu odpadów od 01 lipca do 31 grudnia 2013 roku:

 

 

 

 

 

 

Miesiąc

 

WOREK ŻÓŁTY (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomate-riałowe)

 

WOREK ZIELONY

(szkło kolorowe

i białe-czyste)

 

WOREK NIEBIES-KI

(papier

i tektura+ tekstylia)

 

WOREK BRĄZOWY (odpady ulegające biodegra-

dacji)

 

WOREK CZARNY

LUB POJEMNIK

(odpady

pozostałe po wydzieleniu)

WOREK POMARAŃCZOWY

(odpady niebezpieczne)

ODPADY WIELKO

GABARYTOWE (meble, opony, zużyty sprzęt RTV)

Lipiec

29

29

29

8, 29

8, 29

-

Sierpień

26

26

26

12, 26

12, 26

-

Wrzesień

23

23

23

9, 23

9, 23

-

Paździer-nik

28

28

28

28

14, 28

18

Listopad

25

25

25

25

12, 25

-

Grudzień

23

23

23

23

9, 23

-

 

Harmonogram wywozu odpadów od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku:

 

 

 

 

 

 

Miesiąc

 

WOREK ŻÓŁTY (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomate-riałowe)

 

WOREK ZIELONY

(szkło kolorowe

i białe-czyste)

 

WOREK NIEBIES-KI

(papier

i tektura+ tekstylia)

 

WOREK BRĄZOWY (odpady ulegające biodegra-

dacji)

 

WOREK CZARNY

LUB POJEMNIK

(odpady

pozostałe po wydzieleniu)

WOREK POMARAŃCZOWY

(odpady niebezpieczne)

ODPADY WIELKO

GABARYTOWE (meble, opony, zużyty sprzęt RTV)

Styczeń

27

27

27

27

13, 27

-

Luty

24

24

24

24

10, 24

-

Marzec

24

24

24

24

10, 24

-

Kwiecień

28

28

28

28

14, 28

-

Maj

26

26

26

12, 26

12, 26

-

Czerwiec

23

23

23

9, 23

9, 23

30

 

A.B.