powiększ tekst A A A

piątek 09.08.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

Projekt „Dobry Czas na Adaptację do Zmian”

Przedstawiamy projekt, który obecnie realizowany jest pt."Dobry Czas na Adaptację do Zmian".


Wsparcie w postaci usług pośrednika pracy, a także podniesienie swoich kompetencji poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych bądź stażach przewidziane jest dla osób należących do co najmniej jednej z grup tj.:


- osób, zwolnionych w ciągu ostatnich 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika,
- przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem,
- odchodzących z rolnictwa (rolnicy posiadający gospodarstwo rolne i członkowie ich rodziny).

 

Wprowadzenie: M.R.