powiększ tekst A A A

czwartek 12.09.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

RELACJA Z VIII SESJI RADY GMINY TRZCIANA

    We wtorek 10 września 2019r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Trzciana. Miała ona charakter nadzwyczajny, gdyż zwołana została w szczególnej sprawie, tj. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, polegającej na wykonaniu remontu pomieszczeń budynku przeznaczonego na Posterunek Policji w Trzcianie.

  Podczas dyskusji wątpliwości niektórych radnych budziło przeznaczenie środków z budżetu gminy na remont pomieszczeń posterunku. Część radnych sugerowała, aby środki potrzebne na remont wykorzystać na inne cele, tj. remonty dróg, bądź na potrzeby szkolne.
W odpowiedzi Wójt Gminy Trzciana stwierdził, że przywrócenie posterunku przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, ładu i porządku w gminie. W ostatnim czasie częściej dochodzi w naszej gminie m.in. do aktów wandalizmu. Istotnym argumentem przemawiającym za funkcjonowaniem Posterunku Policji w Trzcianie jest czas oczekiwania na podjęcie czynności przez funkcjonariuszy w chwili zaistnienia zdarzenia, bądź konieczności udzielenia pomocy. Wykonanie remontu budynku poprzez m.in. dostosowanie go do warunków technicznych, jakie winien spełniać budynek użyteczności publicznej jest zaś warunkiem koniecznym do przywrócenia Posterunku Policji w Trzcianie.
Ostatecznie uchwałę intencyjną podjęto przy siedmiu głosach za, jednym przeciw i trzech wstrzymujących się.

   W dalszej części w ramach wolnych wniosków dyskutowano w sprawach m.in. dodatków za wychowawstwo dla nauczycieli, stołówki w Kamionnej, rozbudowy budynku administracyjnego w Trzcianie. Te oraz inne sprawy poruszane w ramach wolnych wniosków znajdziecie Państwo w transmisji z VIII sesji Rady Gminy Trzciana, która już niebawem będzie dostępna na naszej stronie internetowej.

    Na zakończenie sesji, sołtys wsi Leszczyna zaprosił wszystkich na charytatywny gril dla Ani, który odbędize się 15 września 2019r. na placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Leszczynie. Cały dochód z wydarzenia będzie przekazany dla mieszkanki Trzciany - Anny Dudzik, która walczy z glejakiem IV stopnia.

    VIII Sesja nie trwała długo, gdyż jej głównym celem była uchwała związana z przywróceniem posterunku policji w Trzcianie. Kolejna sesja odbędzie się pod koniec września.

wprowadzający: A.B.


Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, polegającej na wykonaniu remontu pomieszczeń budynku przeznaczonego na Posterunek Policji w Trzcianie:

- głosy "za": Cempura Tadeusz, Cichoń Stanisław, Duda Marcin, Kołodziej Kazimierz, Pastuszak Stanisław, Paruch Renata, Wojewoda Sabina.

- głosy "przeciw": Śliwa Ryszard,

- głosy "wstrzymujące się": Kukla Mirosław, Kukla Wiesław, Pietroń Maria.