powiększ tekst A A A

czwartek 26.09.2019

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

Komunikat z dnia 26 września 2019r.

 

KOMUNIKAT z dnia 26 września 2019r.


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z cząstkowym wynikiem badania próbki wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana (punkt poboru: Budynek Urzędu Gminy w Trzcianie) pobranej przez przedstawicieli PPIS w Bochni w dniu 17 września 2019r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Trochlorometan (chloroform), która wyniosła >0,12 mg/l (wartość dopuszczalna 0,030 mg/l) oraz parametru Trihalometany (∑THM), która wyniosła >120 µg/l (wartość dopuszczalna 100 µg/l) .

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami chloroformu i ∑THM, rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pod warunkiem,

że zawartość chloroformu w wodzie do spożycia nie przekroczy poziomu 0,12 mg/l, natomiast zawartość trihalometanów (∑THM) poziomu 120 µg/l

 

Trichlorometan (chloroform) jest ubocznym produktem dezynfekcji wody. Wchłaniany do organizmu po wprowadzeniu drogą doustną, poprzez inhalację lub przez skórę. Chloroform ma szczególne znaczenie dla zdrowia konsumentów z uwagi na to, że długotrwała ekspozycja może powodować zmiany w nerkach, wątrobie, czy tarczycy.

Trihalometany (∑THM) są najlepiej poznaną grupą ubocznych produktów chlorowania. Podczas ich tworzenia się powstaje wiele innych związków chloroorganicznych, co ma znaczący wpływ na pogarszanie się właściwości organoleptycznych wody. Trihalometany powstają nie tylko
w miejscu uzdatniania wody, ale także w sieci wodociągowej.  W wyniku wprowadzenia chloroformu drogą doustną, w organizmie tak, jak i w przypadku chloroformu może powstać kilka czynnych przejściowych metabolitów. Długotrwałe narażenie na dużą dawkę może
w konsekwencji powodować zmiany w wątrobie, nerkach i tarczycy. 

Wójt Gminy Trzciana jako właściciel wodociągu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody pochodzącej z niniejszego wodociągu o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Trzciana, Kamionna, Kierlikówka, Łąkta Dolna, Rdzawa, Ujazd i Leszczynę

Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie i płukanie sieci).

Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności zlecone zostanie badanie wody.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody
do spożycia.

 

Trzciana, dnia 26.09.2019r.   

Wprowadzenie: M.R.