powiększ tekst A A A

poniedziałek 07.10.2019

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

       Wójt Gminy Trzciana informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".

W konsultacji mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 ze zm.)
Propozycje zmian i uwag do projektu programu można zgłaszać na załączonym formularzu w formie pisemnej i złożyć na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Trzciana pok.nr 1 w godz. pracy urzędu.

Termin konsultacji ustala się od 07-10-2019r. do 10-10-2019r.

 

Wójt Gminy Trzciana

   Cezary Stawarz

 

Do pobrania:

Program wspólpracy na 2020r.

Załącznik nr 2

 

Wprowadzenie: M.R.