powiększ tekst A A A

czwartek 10.10.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

FUNDUSZ SOŁECKI W NASZEJ GMINIE

Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy, głosując na różne propozycje w trakcie zebrań wiejskich, które odbyły się:

-            25.09.2019 w Kamionnej

-            15.09.2019 w Kierlikówce

-            22.09.2019 w Leszczynie

-            18.09.2019 w Łąkcie Dolnej

-            21.09.2019 w Rdzawie

-            27.09.2019 w Trzcianie

-            29.09.2019 w Ujeździe

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy, być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W terminie do 30 września sołtysi złożyli w Urzędzie Gminy wnioski dotyczące wykorzystania środków z funduszu sołeckiego na rok 2020. Oto zadania jakie zrealizujemy w poszczególnych sołectwach.


Kamionna

1. Wykonanie projektu rozbudowy i remont Świetlicy Wiejskiej

20.000,00

2. Odnowa tablic ogłoszeniowych

2.000,00

3. Zakup koszy na śmieci

2.000,00

4. Remont dróg gminnych

15.000,00

5. Wykonanie obrzeży przy parkingu szkolnym

5.000,00

6. Odwodnienie i zagospodarowanie działki po starej szkole

6.700,70

Kierlikówka

1. Remont i utrzymanie dróg gminnych

27.000,00

2. Wyposażenie kuchni OSP

1.000,00

3. Wyposażenie lokalu OSP

5.000,00

4. Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej

2.997,50

Leszczyna

1. Zakup działki na terenie wsi Leszczyna w celu utworzenia parkingu przy OSP

35.700,70

2. Adaptacja pomieszczeń WDK na zaplecze kuchenne

8.000,00

3. Modernizacja i bieżąca naprawa dróg gminnych

7.000,00

Łąkta Dolna

1. Dofinansowanie projektu rozbudowy przedszkola

15.000,00

2. Obieranie rowów przy drogach gminnych

10.000,00

3. Dofinansowanie inwestycji przy Szkole Podstawowej

2.000,00

4. Malowanie dachu na budynku Szkoły Podstawowej

7.000,00

5. Zakup betonu na drogę do P. Henryka Burkowicza

1.000,00

6. Dofinansowanie publikacji p. Tadeusza Olszewskiego

700,70

7. Poprawa dróg gminnych

15.000,00

Rdzawa

1. Zakup szamba przy remizie OSP

6.500,00

2. Skarpowanie poboczy, naprawa dróg, przecinka drzew przy drodze

12.000,00

3. Zagospodarowanie terenu przy przystankach, wokół krzyża, przy chodniku obok remizy

2.909,71

4. Doposażenie kuchni w Remizie

1.000,00

Trzciana

1. Budowa przewiązki przy Zespole Szkół Placówek Oświatowych

35.700,70

2. Naprawa i remont dróg gminnych

15.000,00

Ujazd

1. Modernizacja i remont drogi Ujazd-Biros

8.000,00

2. Modernizacja i remont drogi Ujazd-Leśniak

8.000,00

3. Modernizacja i remont drogi Ujazd-Marzec

8.000,00

4. Remont łazienki w WDL w Ujeździe

5.812,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowując wysokość środków przyznana poszczególnym sołectwom w budżecie gminy Trzciana na rok 2020 wynosi dla sołectwa:

-Kamionna - 50.700,70 zł

-Kierlikówka - 35.997,50 zł

-Leszczyna - 50.700,70 zł

-Łąkta Dolna - 50.700,70 zł

-Rdzawa - 22.409,71 zł

-Trzciana - 50.700,70 zł

-Ujazd - 29.812,01 zł

 

Realizacja powyższych zadań będzie możliwa przy dobrej współpracy Sołtysów z Wójtem Gminy Trzciana.

 

Tekst: P.M.

Wprowadzenie: M.R.