powiększ tekst A A A

wtorek 22.10.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

STRAŻACY ODEBRALI NOWY SPRZĘT

       Uroczyste przekazanie sprzętu dla strażaków oraz oddanie do użytkowania remizy w Kierlikówce po wykonanym remoncie to okazja do podwójnego świętowania.
W dniu 18 października strażacy z czterech jednostek OSP odebrali nowy sprzęt zakupiony z dofinansowaniem Województwa Małopolskiego w kwocie 6354zł w ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska 2019". Wartość przekazanego sprzętu to 15.886zł , pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy, z dotacji MSWiA oraz z budżetów własnych straży.
OSP Kierlikówka otrzymała przenośny zbiornik na wodę, 4 pasy strażackie z zatrzaśnikami i 8 kominiarek strażackich, OSP z Ujazdu odebrała 4 mundury służbowe, OSP z Rdzawy zakupiła drabinę strażacką i rozdzielacz, natomiast OSP w Łąkcie Dolnej doposażyła się w 6 pasów z zatrzaśnikami, 2 szelki ratownicze, zestaw do oznakowania terenu akcji, narzędzie holigan, tłumicę i 6 latarek nahełmowych.
W przekazaniu sprzętu uczestniczył wybrany w ostatnich wyborach parlamentarnych poseł na Sejm RP Pan Stanisław Bukowiec, który do niedawna pełnił funkcję radnego Województwa Małopolskiego, był również Wójt Gminy Cezary Stawarz, sołtys Kierlikówki Stanisław Zdebski i oczywiście druhowie strażacy z poszczególnych jednostek.
Zebrani oglądali także pięknie wyremontowaną remizę OSP w Kierlikówce. Zakres remontu obejmował wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie instalacji grzewczej w budynku, wymianę instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń kuchennych i socjalnych, wymianę posadzek, uzupełnienie tynków i malowanie pomieszczeń oraz podłączenie budynku do oczyszczalni ścieków.
Zadanie to, o wartości 74 996zł zostało zrealizowane w ramach konkursu "Małopolskie Remizy 2019" organizowanego przez Województwo Małopolskie, z którego gmina pozyskała na ten cel dotację w wysokości 37496zł. pozostałą kwotę dopłacono z budżetu gminy(37500).
Trzeba wyróżnić strażaków z OSP Kierlikówka, którzy dużo prac przy remoncie wykonali sami. Z wyremontowanego obiektu cieszą się nie tylko strażacy, ale także panie z KGW Mamy z Pomysłem, ponieważ obiekt ten będzie służył także ich działalności oraz całemu sołectwu.

 

 

 

  

 

Tekst i foto: J. Dudek

Wprowadzenie: M.R.