powiększ tekst A A A

czwartek 24.10.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

WYNIKI AUDYTU FINANSOWEGO

      W ostatnim czasie przeprowadzony był audyt finansowy, który zlecony został firmie zewnętrznej Skarbnik, Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze, z siedzibą w Słomiróg 65, 32-005 Niepołomice.

Finalna ocena tego postępowania jest pozytywna, pomimo że wykazała kilka nieprawidłowości. Potwierdziło się również 23 % zadłużenia, co wskazuje na to, że gmina jest w dobrej kondycji finansowej, w związku z czym w tym roku budżetowym nie planujemy zaciągania kredytów.

Obecnie trwa kontrola z Regionalnej Izby Obrachunkowej z Krakowa.

 

LINK: https://bip.malopolska.pl/ugtrzciana,m,327505,audyt-finansowy.html

 

Wprowadzenie: M.R.