powiększ tekst A A A

poniedziałek 04.11.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

Remonty w PSP w Leszczynie

W ostatnim czasie w Publicznej Szkole Podstawowej w Leszczynie udało się zrealizować prace remontowe w szerokim zakresie. Długo wyczekiwane zmiany rozpoczęły się w okresie wakacyjnym i będą w dalszym ciągu kontynuowane. Wykonano następujące prace:

- przemalowano i odnowiono korytarze na wszystkich kondygnacjach w centralnej części szkoły (powierzchnia około 700 m2),

- przemalowano i odnowiono 5 sal lekcyjnych, które służą uczniom jako pracownie tematyczne czyli sala artystyczna połączona ze świetlicą szkolną, sala historyczna i Izba Pamięci Patrona Szkoły, sala językowa, sala matematyczno-fizyczna, sala geograficzna, sala biologiczno-chemiczna,

- wyposażono trzy sale lekcyjne w nowe zestawy szaf szkolnych, a sala językowa zyskała dodatkowo również nowe stoliki i krzesła dzięki funduszom pozyskanym z VII Pikniku Rodzinnego, a którego realizacja była możliwa dzięki współpracy z wszystkimi organizacjami działającymi na terenie sołectwa Leszczyna,

- podłogę na korytarzu górnym i w sali biologiczno-chemicznej wymieniono na posadzkę żywiczną o powierzchni ok. 150 m2,

- zamontowano kabiny systemowe (12 sztuk kabin sanitarnych toaletowych z płyty HPL wodoodpornej) w 4 toaletach uczniowskich,

- wymieniono wszystkie odpowietrzniki c.o.,

- dokonano przedłużenia rur odpowietrzających kanalizację,

- zagospodarowano  teren przyszkolny poprzez zasadzenie krzewów na skarpach i wzdłuż ogrodzenia,

- naprawiono ogrodzenie boiska szkolnego,

- w ciągu ostatnim roku szkolnym udało się również uzupełnić braki w pomocach dydaktycznych, dzięki czemu w rezultacie wszystkie sale lekcyjne są na dzień dzisiejszy wyposażone w sprzęt multimedialny m.in. tablice interaktywne, które są najnowocześniejszym środkiem dydaktycznym.

Znaczący zakres prac był możliwy dzięki funduszom przekazanym przez Wójta Gminy Trzciana, zaangażowaniu pracowników szkoły, życzliwości i pomocy społeczności lokalnej        i dobrej współpracy z rodzicami, Radą Sołecką w Leszczynie, Stowarzyszeniem „Nasza Leszczyna”, OSP w Leszczynie, KGW „Śwarne Leszczynianki” i wieloma innymi osobami wspierającymi szkołę i jej rozwój, za co serdecznie dziękujemy.

 

 

Materiał nadesłany: PSP w Leszczynie

Wprowadzenie: M.R.