powiększ tekst A A A

poniedziałek 04.11.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Gmina Trzciana otrzymała dotację na przedszkole w Trzcianie

Otrzymaliśmy kolejną dotacje tym razem 712 895,71 zł na przedszkole w Trzcianie.

Dziękuję Rodzicom za cierpliwość ale myślę, że warto było poczekać 12 miesięcy ponieważ zamiast angażować środki z budżetu gminy możemy zadanie zrealizować w całości ze środków zewnętrznych gdyż wkład gminy w tym zadaniu może być niepieniężny.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:
1. Dostosowanie, adaptacja pomieszczeń
2. Modernizacja placu zabaw
3. Wyposażenie pomieszczeń
4. Prowadzenie przedszkola
5. Realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szansę
6. Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe
7. Dokształcanie nauczycieli

Dziękuję Panu Marszałkowi Województwa Tomasz Urynowicz Posłowi Stanisław Bukowiec Dyrektorowi Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki.

 

Wójt Gminy Trzciana

Cezary Stawarz

 

 

 

Wprowadzenie: M.R.