powiększ tekst A A A

czwartek 07.11.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPIERA OSP

       Informujemy, że nasza Gmina realizuje zadanie  z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

 

Realizacja zadania polegać będzie na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, tj. zestawu poduszek pneumatycznych, środków ochrony indywidulanej strażaka, drabin strażackich, pomp szlamowych elektrycznych, rozdzelacza kulowego, radiotelefonów przenośnych, agregatu prądotwórczego z osprzętem oświetleniowym, przenośnego masztu oświetleniowego, wentylatora oddymiającego, zestawu do prac głębokościowych, węży tłocznych W52 i W75 i piły spalinowej. Umowa  z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie realizacji zadania podpisana została przez  Wójta Gminy i Skarbnika Gminy w dniu 10 października 2019 r.  w Tarnowie. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany jednostkom OSP, które zgłosiły potrzeby w tym zakresie.  Dostawa sprzętu zaplanowana jest w połowie grudnia br., więc  dotrze on do jednostek OSP przed świętami.

 

Zakup jest możliwy dzięki dotacji w wysokości  81.079,00zł  otrzymanej w ramach Współfinansowania ze środków  Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.                                                                       

  

              

 

Opracowanie: J.Dudek

Wprowadzenie: M.R.