powiększ tekst A A A

środa 13.11.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SPORTOWEGO TRZCIANA 2000

       Przedkładamy sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego 2000 przedstawione przez prezesa Pana Macieja Babrala na sesji w dniu 28 października 2019r. .

Klub Sportowy Trzciana 2000 powstał jak wiadomo w 2000 roku. Do końca 2018 roku działał jako Koło Sportowe Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana.

W czerwcu 2018 roku powstała idea, aby oddzielić działalność sportową od Stowarzyszenia i stworzyć na bazie istniejącego klubu nowy samoistny Klub Sportowy pod nazwą:
Stowarzyszenie Klub Sportowy Trzciana 2000 z własnym statutem i zarządem. Po uzyskaniu pozytywnej opinii u ówczesnego Wójta Gminy Trzciana p. Józefa Nowaka zarząd klubu postanowił czynić prawne starania tak, aby od 2019 roku klub mógł funkcjonować na nowych zasadach.

Po wyborach samorządowych w listopadzie 2018 r. i wyborze na Wójta Gminy Trzciana p. Cezarego Stawarza jeszcze raz przed procedurą powołania nowego Stowarzyszenia zwróciłem się do nowego wójta czy podtrzymuje opinię poprzednika o utworzeniu nowego stowarzyszenia. Opinia została podtrzymana i przystąpiliśmy do procedury powołania nowego Stowarzyszenia. W tym miejscu muszę podziękować pani radczyni Ewie Matras za bezinteresowne zaangażowanie i pomoc w procedurze powołania i rejestracji.


Na zebraniu założycielskim w grudniu 2018 powołano nową organizację pn. Stowarzyszenie Klub Sportowy Trzciana 2000, uchwalono Statut, wybrano zarząd i komisję rewizyjną.
Dotychczasowy wieloletni prezes p. Wiesław Kukla ze względu na nadmiar obowiązków złożył rezygnację z pełnienia dotychczasowej funkcji. W tym miejscu muszę również podziękować panu Wiesławowi Kukli za wieloletnią pomoc materialną i finansową, którą służył i dalej to robi od samego początku istnienia klubu. W imieniu zarządu, zawodników i kibiców jeszcze raz panie Wiesławie dziękuję.

W dniu 25 styczniu 2019 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dokonał rejestracji Stowarzyszenia.

Aktualnie Zarząd klubu tworzą:
Maciej Babral- prezes
Krzysztof Bębenek- wiceprezes
Bogdan Cholewa- skarbnik
Robert Grabowski- członek
Damian Gumuliński-członek
Mateusz Robak – członek
Dominik Kędra- członek

Komisja Rewizyjna:

Maciej Tabor- przewodniczący
Andrzej Wołowiec- członek
Bartłomiej Zabzdyr- członek

Działalność sportowa klubu prowadzona jest przede wszystkim na obiekcie sportowym w Rdzawie, który to obiekt jest własnością Gminy Trzciana. Na boisku sportowym prowadzone są głównie treningi i mecze piłkarskie klubu od kategorii młodzików poprzez trampkarzy i juniorów do seniorów. W ciągu roku od lutego - marca do końca listopada rozgrywane jest łącznie w tych kategoriach 50-60 meczów piłkarskich. Drużyna seniorów występuje w bocheńskiej A-klasie, drużyna juniorów w I lidze TOZPN ( powiaty dąbrowski, tarnowski, brzeski i bocheński), trampkarze i młodziki w II lidze brzesko-bocheńskiej.

Na przełomie czerwca i lipca rozgrywany jest już od 20 lat cykliczny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Trzciana, który gromadzi mieszkańców - kibiców wszystkich miejscowości z terenu całej gminy, gdyż każda miejscowość wystawia do rywalizacji swoją reprezentację.

Jest to prawdopodobnie być może jedyny turniej w kraju rozgrywany w takiej formule, że każde sołectwo wystawia drużynę przez 20 lat edycji turnieju. Przez 3 kolejne niedziele gromadzi on setki mieszkańców i nieraz całych rodzin wzbudzając wiele sportowych emocji.
W wakacje na boisku w Rdzawie rozgrywany był również dla dzieci Gminny Turniej Małopolska Cap pod patronatem MZPN (eliminacje). W poprzednich latach był rozgrywany podobny turniej pn. Wakacje z piłką pod patronatem marszałka województwa małopolskiego (m.in. finał powiatowy).
Na boisku sportowym odbyły się również gminne zawody strażackie czy też gminne zawody szkolne w biegach przełajowych, a także Święto Gminy Trzciana.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Trzciana 2000 na swoją bieżącą działalność w 2019 roku otrzymało z budżetu Gminy Trzciana dotację w kwocie 30 000,00 zł. Zgodnie z wymogami konkursu złożoną ofertą z tej kwoty 2 500,00 zł przeznaczone jest na bieżącą działalność olbojów K.S. Trzciana ,którzy przeznaczają kwotę na organizowanie główni w zimie na turnieje halowe (puchary, wodę, sprzęt sportowy itp.) Drugą wyodrębnioną kwotą jest 1 800,00 zł na organizację Pucharu Wójta w piłce nożnej (sędziowie).
Pozostała kwota ok. 25 700, 00 zł jest zagospodarowana na potrzeby klubu sportowego, ale tylko na drużynę seniorów i juniorów ponieważ trampkarze, młodziki, orliki, żaki i skrzaty utrzymywani są ze składek członkowskich rodziców (treningi, mecze, pranie strojów, rejestracje do rozgrywek, sprzątanie hali sportowej itp.)
Z tej kwoty ok. 10 tys. zł na rachunki sędziowskie. Transport na mecze to kwota ok. 10 tys. zł
Opłaty statutowe, związkowe, startowe, ubezpieczenie, podatek od rachunków sędziowskich ok. 4 tys. zł

Ok. 1700 zł z dotacji pozostaje na utrzymanie bieżące boiska (koszenie, nawozy, trawa, oprysk, wałowanie, wapno), zakup środków czystości, artykuły biurowe (papier, tusz do drukarki itp.) pranie strojów sportowych, wodę na mecze. Kwota jak widać nie jest wystarczająca na te wszystkie niezbędne rzeczy potrzebne do funkcjonowania klubu, dlatego jesteśmy wdzięczni różnym instytucjom, przedsiębiorcom i osobom prywatnym za pomoc w postaci zakupu sprzętu sportowego, wpłat darowizn na potrzeby klubu czy tez odpis 1 % podatku. Oczywiście doceniamy to, że corocznie przekazywana jest nam dotacja z budżetu gminy na podstawowe zabezpieczenie finansowe klubu i bieżące wydatki. Dokładne kwoty za 2019 r. znane będą w styczniu 2020 r. bo zgodnie z ofertą i umową zawartą pomiędzy Klubem a Wójtem Gminy Trzciana sprawozdanie ma być złożone do końca stycznia 2020 r.

Dlatego mając na względzie coraz większe koszty w imieniu Zarządu Klubu w dniu 18.09.2019 złożyłem wniosek do Wójta Gminy Trzciana o zwiększenie środków finansowych na bieżącą działalność klubu i rozważenie go przy ustalaniu budżetu gminy na 2020 rok.
Zwracając uwagę, że jest jeden klub w gminie zwiększenie kwoty o 10 tys. zł uważam, że zapewniłoby nam na dzień dzisiejszy spokojne funkcjonowanie.

Na ten temat rozmawiałem z panem Wójtem i zgodnie z jego sugestią zostały spisane wnioski i zakres prac niezbędnych w najbliższych latach do realizacji, gdyż jak widać w przedstawionym sprawozdaniu bez wsparcia z budżetu gminy nie jesteśmy w stanie tego wykonać sami. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Szanowna Rado proszę nie traktować tego w sposób taki, że teraz nagle wszystko trzeba wykonać a przedtem się nie dało. Pragnę zwrócić uwagę, a jestem nieprzerwanie od początku istnienia klubu z nim związany, że w minionym dwudziestoleciu również był wykonywany duży zakres prac na obiekcie sportowym w Rdzawie. Wymienię najważniejsze rzeczy:

1. Kompleksowy remont całej nawierzchni boiska (na całości nawieziona ziemia)
2. Wykonanie całego ogrodzenia w koło obiektu sportowego łącznie z montażem piłko
chwytów za bramkami
3. Wykonanie trybun z krzesełkami 175 miejsc siedzących (Hydrosprzęt Kukla Wiesław)
4. Adaptacja budynku na potrzeby szatni dla zawodników i sędziów
5. Zakup 2 bramek aluminiowych o wymiarach 5x2
6. Wykonanie oświetlenia wokół boiska
7. Zakup traktorka do koszenia boiska
8. Wymiana lamp sodowych na energooszczędne ( jesień 2018)

Nie są to prace spisane chronologicznie, ale wykonane ze środków budżetu gminy oraz lokalnych przedsiębiorców. Wydaje mi się, i nie jest to tylko moje zdanie, ale przedstawicieli goszczących u nas drużyn że mamy jeden z ładniejszych obiektów na terenie okręgu tarnowskiego i należy go dalej wyposażać i upiększać, aby dalej mógł służyć młodzieży i sympatykom sportu i nie tylko.

Bardzo dobrze układa się również współpraca z animatorem orlika p. Stanisławem Traczem, który koordynuje harmonogram orlika w taki sposób, żeby drużyny młodzieżowe mogły trenować w odpowiednim czasie, ale i dorośli w razie złych warunków atmosferycznych i braku możliwości treningu w Rdzawie. Również p. dyr. Andrzejowi Kąckiemu za możliwość korzystania z hali sportowej w Trzcianie w okresie zimowym.


Podsumowując jeszcze raz dziękuję byłemu Wójtowi p. Józefowi Nowakowi oraz wszystkim radom poprzednich kadencji za pomoc w utrzymywaniu do tej pory działalności klubu, wszystkim sponsorom, których ciężko tu teraz wszystkich wymienić i działaczom społecznym, rodzicom tych najmłodszych adeptów piłkarskich za wsparcie swoich dzieci w najmłodszych grupach naborowych.

P. Wójtowi Cezaremu Stawarzowi i obecnej radzie za to, że w tym roku dzięki dotacji również mogliśmy funkcjonować i liczymy na wsparcie w kolejnych latach zgodnie z deklaracjami przed wyborczymi. Mam nadzieje że chociaż część z tych deklaracji zostanie zrealizowana.

Bieżącą działalność klubu można śledzić na stronie  Faccebooka, którą to stronę systematycznie uaktualnia i relacjonuje społecznie i z zamiłowania Dominik Kędra.

Dziękuję za uwagę Maciej BabralWprowadzenie: M.R.