powiększ tekst A A A

wtorek 26.11.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

Strażacy Ochotnicy z Leszczyny będą poszukiwać zaginonych

       Pojazd specjalistyczny quad POLARIS Sportsman 570 Touring do zadań grupy poszukiwawczo-ratowniczej trafił 28 września 2019 r. do Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynie.

Jednostka nasza w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego specjalizuje się właśnie w takich działaniach. Całkowity koszt zakupu quada i przyczepki do jego transportu to kwota 56.300zł. Na zakup pojazdu rozpoznawczego złożyły się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 28.000zł pozyskanw w ramach programu „Bezpieczny Strażak 2019", Gmina Trzciana – 13.000zł ( w tym środki w dyspozycji Rady Sołeckiej Leszczyny w wys. 3.000zł), Powiat Bocheński – 5.000zł , środki własne OSP w wys.10.300zł. Zakup finansowo wspomogli również Państwo Elżbieta i Wiesław Kukla, Anna i Robert Tracz oraz Stanisław i Dorota Burkiewicz . Podziękowania należą się również Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni oraz Panu Jurkowi Dudkowi z Trzciany za pomoc w dopięciu niezbędnej dokumentacji


Serdeczne podziękowania składamy Panu Kazimierzowi Koprowskiemu Prezesowi WFOŚiGW w Krakowie za przekazane środki na zakup quada i przyczepki do jego transportu, dziękujemy Panu Cezaremu Stawarz Wójtowi Gminy Trzciana, Panu Adamowi Korta Staroście Bocheńskiemu. Dziękujemy Panu sołtysowi Andrzejowi Zgłobickiemu, radnym oraz członkom Rady Sołeckiej Leszczyny za wsparcie naszych starań.

 

Tekst i foto: OSP Leszczyna.

Wprowadzenie: M.R.