powiększ tekst A A A

wtorek 26.11.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Program na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

      
       Informuję, że Gmina Trzciana planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn.  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym Gmina przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie wypełnionych druków  od rolników - jak w załączniku.

W związku z powyższym rolnicy zainteresowani udziałem w Programie proszeni są o złożenie informacji o rodzajach i ilości posiadanych odpadów wg załączonego druku w terminie do dn. 11 grudnia 2019r. w Urzędzie Gminy w  Trzcianie w pok. Nr 14 .

Zgodnie z Programem rolnicy zobowiązani będą do dostarczenia odpadów w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę Trzciana.

Gmina realizowała będzie zadanie pod warunkiem, pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

Informacje złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w złożonym wniosku.  

 

Wójt Gminy Trzciana

Cezary Stawarz

 

Do pobrania:

FORMULARZ

KLAUZULA RODO

 

Wprowadzenie: M.R.