powiększ tekst A A A

środa 27.11.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA XI SESJĘ RADY GMINY TRZCIANA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam,
w dniu 02 grudnia 2019r. tj. poniedziałek o godz. 9.00
w Świetlicy Gminnej w Trzcianie
zwołuję XI Sesję Rady Gminy Trzciana,
 na którą zapraszam proponując porządek obrad jak w załączeniu.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

 

Porządek obrad


XI sesja Rady Gminy Trzciana
02 grudnia 2019r. godz. 9.00 - Świetlica Gminna w Trzcianie


1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
2.  Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
3.  Interpelacje i zapytania.
4.  Podjęcie uchwały ws. utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego „Maja”
w Leszczynie oraz nadania mu statutu.
5. Podjęcie uchwały ws. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym „Maja” w Leszczynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

6.  Podjęcie uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

7.  Podjęcie uchwały ws.  zmiany budżetu gminy Trzciana na 2019r.

8.  Informacja n/t oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
9.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10.  Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.

 

 

 

Wprowadzenie: M.R.