powiększ tekst A A A

piątek 29.11.2019

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

UWAGA - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!

       W imieniu firmy SKANSKA S.A. informujemy o planowanej zmianie organizacji ruchu w związku z przebudową obiektu mostowego M11 w ciągu drogi wojewódzkiej DW 965 (odc. ref. 180, km 0+040) w miejscowości Łąkta Górna, gm. Żegocina, pow. bocheński.


Planowane wprowadzenie zmiany organizacji ruchu: Poniedziałek 02.12.2019, godz. 7:00


Zmiana organizacji ruchu polegać będzie na przełożeniu ruchu drogowego po tymczasowym moście objazdowym. Ruch po moście tymczasowym odbywał się będzie wahadłowo, sterowanie ruchem z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej.

Wskutek zmiany organizacji ruchu, dla pojazdów poruszających się drogą wojewódzką DW 965 nie będzie możliwy skręt w drogę powiatową DP 2095K w kierunku na Trzcianę. Dojazd do miejscowości Trzciana, Łąkta Dolna i Łąkta Górna będzie możliwy objazdem przez m. Muchówka drogą wojewódzką DW 966.

Dla pojazdów poruszających się drogą powiatową DP 2095K przez m. Trzciana i Łąkta Dolna w kierunku m. Łąkta Górna dojazd będzie możliwy wyłącznie do zatoki autobusowej przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką DW 965. Dalsza jazda będzie niemożliwa a pojazdy przed skrzyżowaniem będą musiały zawrócić.

 

 

Wprowadzenie: M.R.