powiększ tekst A A A

piątek 05.07.2013

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

TRWA ODBUDOWA DROGI GMINNEJ: KAMIONNA STARA DROGA II

Rozpoczęła się odbudowa drogi gminnej Kamionna Stara Droga II.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma „KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski Roboty Drogowo Budowlane, 32-007 Zabierzów Bocheński, z/s Wola Batorska-Żwirownia.

Koszt inwestycji to 135 008,54 zł. Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Trzciana,  29 maja 2013 roku została zawarta umowa dotacji z Wojewodą Małopolskim, Panem Jerzym Millerem, zgodnie z którą na wskazane zadanie przyznana zostanie dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa. Inwestycja dofinansowana zostanie w 100%.

Obudowa drogi polegać będzie na: ścinaniu poboczy, z podbudową grubości 25cm, powierzchniowym utrwalaniu nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 360m², oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni asfaltem w ilości 1800m², wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, udrożnieniu rowu wraz z wywozem ziemi; nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej grubości 5cm w ilości 1800m².

Inwestycja ma być wykonana do dnia 20 lipca 2013r.

Agnieszka Bębenek