powiększ tekst A A A

piątek 17.01.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

Ogłoszenie o naborze do projektu „Jutro-już dziś- integracja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana” na rok 2020

Ogłoszenie o naborze do projektu
„Jutro-już dziś- integracja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana” na rok 2020

Gmina Trzciana- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie ogłasza nabór do udziału

w projekcie Jutro-już dziś- integracja społeczna i zawodowa
w Gminie Trzciana

dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 Rekrutacja trwa od 1 stycznia do 20 marca 2020 roku

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Trzciana

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki wsparcia, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym oraz zdrowotnym:
– treningi kompetencji i umiejętności społecznych
– poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
– poradnictwo zawodowe
– kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,
- stypendium szkoleniowe
– staże
- wsparcie finansowe
- racjonalne usprawnienia

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:
złożenie w terminie od 01.01.2019 r. do 28.02.2019 r. następujących dokumentów:
– ankiety rekrutacyjnej
– oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Spełnienie wymogów formalnych umożliwiających wzięcie udziału w projekcie będzie weryfikowane przez pracowników socjalnych.

Wymagane dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie poniedziałek piątek 7.30-15.30.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 146136002 lub email: projektRPO@gopstrzciana.pl

 

 

Projekt „Jutro- Już dziś- integracja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Trzciana- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.
Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0032/18

 

 

 

Wprowadzenie: M.R.