powiększ tekst A A A

poniedziałek 27.01.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

       Przypominamy, że osoby, które jeszcze nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązane są do wypełnienia obowiązku osobiście w Urzędzie Gminy w godzinach 7:30-15:30, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres ePUAP: /Trzciana/skrytka, podpisując dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

W 2020 roku obowiązuje nowa miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Dla tych, którzy kompostują bioodpady stawka wynosi 13 zł/os (przysługujące zwolnienie to 2 zł/os), natomiast właścicieli domów jednorodzinnych, którzy niekompostują odpadów biodegradowalnych obowiązuje stawka 15 zł/os.

Należnośći z tytułu opłaty „śmieciowej” należy uiszczać kwartalnie w terminach płatności podatku rolnego i od nieruchomości w drodze inkasa lub przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy  nr: 25 8589 0006 0030 0780 0202 0178

 

Wprowadzenie: M.R.