powiększ tekst A A A

czwartek 30.01.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

KRAJOWY REJESTR SYSTEMU EMAS

       W nawiązaniu do pisma Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pragnę poinformować o możliwości uzyskania przez przedsiębiorców i instytucje sektora publicznego jak i prywatnego  oraz organizacje wszystkich sektorów gospodarki, wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Mając na celu troskę o srodowisko w Polsce, jak i na świecie zachęcam aby jak największa liczba organizacji dążyła do nieustannej poprawy swojej działalności na rzecz środowiska poprzez przestrzeganie norm i przepisów ochrony środowiska.

       Podstawę prawną EMAS stanowi Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarzadzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Adresowany jest do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrożeniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli form, jak i instytucji niekomercyjnych.

       Certyfikat przyznawany jest przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska po zarejestrowaniu w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez organizację najwyższych wymogów z zakresu ochrony środowiska.

         Po szczegółowe informacje zapraszam na stronę internetową http://emas.gdos.gov.pl/, a jednoczesnie załączam pismo przewodnie od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

       Mając powyższe na uwadze zachęcam do podjęcia działań w celu rozpowszechnienia informacji o mizliwości uzyskania przez jak najwiekszą liczbę organizacji, wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarzadzania i audytu (EMAS).

 

Karolina Laszczak

Dyrektor Departamentu Środowiska

 

 

Wprowadzenie: M.R.